„Problemem, który jest coraz bardziej widoczny w rozmowach z pokrzywdzonymi dzwoniącymi do ZwK, jest przemoc wobec osób dorosłych. Szczególnie przejmująca wydaje się sytuacja zakonnic, które doświadczyły przemocy, nie tylko seksualnej, ale także psychicznej i ekonomicznej – mówi KAI Katarzyna Sroczyńska, rzeczniczka prasowa Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Dziś o godzinie 19.00 rozpocznie się 150. dyżur Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Telefon wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w Kościele jest czynny w każdy wtorek w godzinach 19.00–22.00. Do tej pory trzynaścioro dyżurujących psychoterapeutek i psychoterapeutów odebrało aż 414 telefonów. Wsparcie w trakcie dyżurów zapewniało w sumie sześć asystentek. We wrześniu, licząc się z możliwymi emocjonalnymi i duchowymi skutkami ogłoszenia raportu komisji dominikańskiej, Inicjatywa „ZwK” zorganizowała dodatkowe dyżury. Program interwencji kryzysowej trwał 12 dni, od 15 do 26 września 2021 roku, a jego organizacja możliwa była dzięki grantowi od Fundacji Świętego Józefa KEP. Podczas 12 dyżurów pięcioro psychoterapeutów w ciągu ponad 36 godzin odebrało 27 telefonów od 26 osób.

„Odbieramy coraz więcej telefonów od osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w wieku dorosłym. Myślę o sytuacjach, w których księża nadużywają autorytetu duchowego albo władzy w relacjach z innymi ludźmi. Coraz częściej również zgłaszają się do nas siostry zakonne i byłe zakonnice dotknięte przemocą seksualną, zarówno ze strony innych sióstr, jak i ze strony księży. Opowiadają także o doświadczeniu przemocy psychicznej i ekonomicznej w zakonach” – mówi Katarzyna Sroczyńska, rzeczniczka prasowa Inicjatywy. – Naszym zadaniem jest zapewnienie dostosowanej do potrzeb profesjonalnej pomocy osobom skrzywdzonym, które zdecydowały się nam zaufać, dzwoniąc na wtorkowy dyżur telefonu wsparcia. Tym, którzy tego potrzebują, umożliwiamy osobisty kontakt z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami. Pomagamy w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych. Prowadzimy też grupę wsparcia dla osób skrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele, do której nadal można dołączyć – dodaje Katarzyna Sroczyńska.

Organizacja dyżurów telefonu wsparcia możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu, które Inicjatywa otrzymuje od darczyńców. Z dobrowolnych darowizn przekazywanych na konto bankowe Inicjatywy opłacana jest praca psychoterapeutów, asystentki osób skrzywdzonych i koordynatorki Inicjatywy „ZwK”. W tej chwili Inicjatywa „Zranieni w Kościele” ma pieniądze na prowadzenie działalności w obecnej formie tylko do końca 2021 roku.

„Chcemy uniknąć sytuacji, w której Inicjatywa musiałaby ograniczyć działania ze względu na brak pieniędzy. Dlatego wszystkich, którzy uważają, że stabilne i długofalowe funkcjonowanie telefonu wsparcia dla osób skrzywdzonych przez ludzi Kościoła jest ważne i potrzebne, prosimy o pomoc w utrzymaniu podstawowej działalności Inicjatywy w 2022 roku” – mówi Katarzyna Bartosik, koordynatorka Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. – Najprościej można to zrobić, dołączając do grona Patronów ZwK na patronite.pl/zwk lub dokonując wpłaty na konto bankowe Inicjatywy, nr konta: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708, tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe – Zranieni w Kościele. Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazaną do tej pory kwotę. Dziękujemy również w imieniu wszystkich tych, którzy dzięki tej pomocy mogą nieprzerwanie korzystać z naszego wsparcia – podsumowuje Katarzyna Bartosik.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 r. telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Tworzą ją świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez ludzi Kościoła oraz w poczuciu odpowiedzialności za całą wspólnotę wiary.

telefon wsparcia: 800 280 900
(w każdy wtorek, 19.00–22.00)
Kontakt: info@zranieni.info
Strona internetowa: www.zranieni.info

The post 150. dyżur Inicjatywy „Zranieni w Kościele” first appeared on eKAI.