8 GRUDNIA O GODZ. 14:00 POŻEGNAMY Ś. P. PANA PIOTRA DZIEDZIELĘ. RODZINA PROSI, ABY NIE KUPOWAĆ KWIATÓW, ANI WIĄZANEK, A KWOTĘ PRZEZNACZYĆ NA POTRZEBY CHOREJ UCZENNICY PANI ANI. FUNDACJA SŁONECZKO NR. KONTA 89894400030000208820000010. Z DOPISKIEM DAROWIZNA 267/B LENA BAJER