Wpatrując się w Chrystusa Eucharystycznego powiedzmy z głębi naszych serc, że do Niego należeć chcemy – mówił w homilii abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Uroczystość połączona była z dziękczynieniem za odnowioną archikatedrę i Światowym Dniem Młodzieży.

W homilii abp Depo za przesłaniem papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży podkreślił, że „jako zdanie odkrywamy słowa Jezusa, które skierował do Szawła z Tarsu: „Podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię”(Dz 26, 16). – To polecenie „stań na nogi i bądź moim świadkiem” odnosi się dzisiaj do każdego z nas, aby stać się drogą dla tych, którzy nie przyjmują Kościoła jako swojego domu i tym, którym trudno odnaleźć prawdę w Chrystusie – powiedział abp Depo.

Zwracając się do młodych ludzi metropolita częstochowski zacytował słowa Benedykta XVI, który do młodzieży polskiej powiedział 27 maja 2006 r. : „Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotykacie tych, którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się! Wiara musi przejść przez próby. Wiara żywa musi ciągle wzrastać. Nasza wiara w Jezusa musi często się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze”.

Abp Depo zaznaczył również, że „słowo Boże jest dla nas zawsze fundamentem wiary i chrześcijańskiej nadziei”. – Prorok Daniel widzi prawdziwą przyszłość związaną z przyjściem Jezusa Chrystusa, któremu dano panowanie, władzę i którego uznają wszystkie narody. Ten triumf nie przychodzi od człowieka lecz opiera się na absolutnej władzy Boga nad światem – podkreślił i dodał: „On, który wobec Piłata przedstawił się jako Król Prawdy i aby dać świadectwo prawdzie przez ofiarę z samego siebie włączył nas w swoje życie w darze naszego chrztu”.

– Poczynając od Piłata, który nie przyjął prawdy od Jezusa lękając się utraty władzy, ludzie powielekroć zagłuszają prawdę w swoim sercu i brną w grzech kłamstwa i unieważniania Tego, który jest Świadkiem wiernym Boga. Unieważnić Jego Osobę i wszystko, co uczynił dla zbawienia ludzi, to brzmi nie tylko złowieszczo, to brzmi demonicznie – kontynuował arcybiskup.

Za św. Janem Pawłem II przypomniał młodym ludziom, że „tylko w spotkaniu z Jezusem może zniknąć niepokój, w którym wyraża się to, co jest głęboko ludzkie: poszukiwanie prawdy, nienasycona potrzeba dobra, głód wolności, tęsknota za dobrem, głos sumienia. Tylko On jest rozwiązaniem wszystkich problemów, tylko On jest prawdziwym Zbawieniem świata, tylko On jest nadzieją ludzkości”.

– Potwierdzamy z wiarą, że Chrystus, wprowadzając człowieka w głębię życia Bożego jest Jedynym Odkupicielem i zjednoczył się z każdym bez wyjątku człowiekiem. Dlatego będzie kiedyś Sędzią każdego – zaznaczył abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał słowa ks. prof. Czesława S. Bartnika: „Dopóki toczy się historia – odmierzana na zegarze czasu i zapisywana na tablicy wartości – nie rozpoznamy do końca procesu sensów i nonsensów życia indywidualnego i społecznego. Chrystus jest Najwyższym Sensem historii. Wszystko inne jest tylko tłem dla rozwoju osoby ludzkiej”.

– Taki sposób odczytywania dziejów świata, a w nim i człowieka, zawsze był i pozostaje niepokojem – dodał arcybiskup.

Abp Depo wskazał młodym ludziom jak ważne jest pytanie o Kościół, który będąc wspólnotą wiary Bosko-ludzką ma wymiar świętości Boga i ludzką słabość i grzeszność. – To pytanie o Kościół będzie powracać na drogach synodalności – zauważył i powtórzył za jednym z polskich teologów: „Uznaliśmy zbyt łatwo, że to my sami o tym decydujemy jaki jest Kościół i jaki ma być. Piłatowi też się wydawało, że ma władzę nad Jezusem. Władza w Kościele nie pochodzi nawet Ludu Bożego. Kościół nie jest demokracją, ale poddaniem się pod władzę Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Króla wieków. Kościół jest Ciałem Chrystusa. Żyje on dzięki temu, że Chrystus jest obecny w sercach, z tego miejsca kształtuje dla siebie Kościół, nie zaś na odwrót. To Chrystus jest „światłością narodów”, a Kościół ma sens tylko jako zwierciadło, które przekazuje światu światło prawdy i wiary”.

Uroczystości w archikatedrze poprzedziło VII Forum Młodych KSM Archidiecezji Częstochowskiej, które odbyło się 20 listopada w domu rekolekcyjnym Święta Puszcza w Olsztynie k. Częstochowy.

The post Abp Depo: chcemy należeć do Chrystusa first appeared on eKAI.