Czas głębokiej powagi, ale i czas światła oraz bliskości Boga – tak traktują Adwent mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego. W Kościele ewangelicko-augsburskim, podobnie jak katolickim, czas poprzedzający święta Bożego Narodzenia rozpoczyna nowy rok kościelny.

Jako czas światła oraz bliskości Boga, traktują Adwent mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego. Dla mieszkańców tego regionu Adwent jest okresem głębokiej powagi i niektórzy porównują go z Pasją. Podobnie jak katolicki, Kościół ewangelicki zaleca powstrzymywanie się od uczestnictwa w hucznych zabawach, zachęcając do udziału w nabożeństwach tygodniowych i roratach.

W czasie Adwentu w domach luterańskich i kościołach ustawiane są wieńce adwentowe. Są one wykonane ze świerkowych gałązek, symbolizujących życie, które daje Chrystus. Na ozdobionym czerwonymi wstążkami wieńcu umieszczane są cztery świece symbolizujące przychodzącego Chrystusa – „Światłość Świata”. Co niedzielę na adwentowym wieńcu zapala się jedną świecę więcej. Zapalaniu świec towarzyszy śpiew pieśni adwentowych, czytanie proroctw o przyjściu Zbawiciela i wspólna modlitwa.

Innym symbolem Adwentu w Kościele ewangelickim jest gwiazda adwentowa. Nawiązuje ona do fragmentu Ewangelii Mateuszowej, gdzie Trzej Królowie zobaczyli gwiazdę. Gwiazda ma przez cały czas Adwentu wskazywać wiernym drogę do Jezusa.

W domach popularny jest kalendarz adwentowy. Pomaga on odliczać dni od pierwszego dnia Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Każdego dnia odkrywany jest kolejny kartonik, pod którym ukryty jest werset biblijny oraz nierzadko słodka niespodzianka.

Diecezja cieszyńska Kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) jest najmniejszą i jednocześnie najliczniejszą diecezją tej wspólnoty: żyje w niej ponad połowa z ok. 70 tys. polskich luteran.

The post Adwent u luteran – czas powagi, modlitwy i bliskości Boga first appeared on eKAI.