Apel z prośbą o wsparcie modlitewne

W imieniu NSZZ „Solidarność” i społeczności związanej z Lasami Państwowymi zwracamy się do Rodaków – ludzi dobrej woli – z apelem o objęcie gorącą i szczerą modlitwą o zachowanie integralności, nienaruszalności i trwałości lasów państwowych, które przysparzają dumy dla Naszego Narodu i stanowią wzór dla całej Unii Europejskiej.
Lasy polskie to nasz skarb i nasze dziedzictwo. Lasy polskie mają nieocenione znaczenie społeczne, kulturowe, przyrodnicze, gospodarcze i strategiczne dla bezpieczeństwa ekologicznego państwa i społeczeństwa polskiego. Już w 2010 roku nasze modlitwy w obronie Polskich Lasów przed próbą włączenia do sektora finansów publicznych, przyniosły oczekiwany przez nas efekt, za co serdecznie dziękujemy. Wierzymy zatem, że obecne prośby zostaną wysłuchane przez naszego Stwórcę, i plany rządzących zmierzające do przejęcia środków finansowych wykraczających ponad możliwości Państwowego Gospodarstwa Leśnego zostaną zweryfikowane. Rozumiemy trudną sytuację zdecydowanej większości podmiotów gospodarczych i instytucji użytku publicznego w Polsce, dlatego środki finansowe, które nie wpłyną na stan naszych lasów jesteśmy gotowi przekazać na pomoc innym. Musimy jednak pamiętać, że Lasy Państwowe stanowią nasz wspólny majątek narodowy i powinny być przekazane w stanie integralnym i nienaruszonym przyszłym pokoleniom.
Obecnie nie docierają do Rady Ministrów żadne rzeczowe argumenty, a apele różnych środowisk o odpowiedzialne, perspektywiczne spojrzenie na dobro polskiej przyrody są ignorowane!

Z wyrazami głębokiego szacunku
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Zbigniew Kuszlewicz