Podczas 390. Zebrania Plenarnego KEP swoją działalność idee zaprezentowali Piotr Abramczyk i Magdalena Kadziak, przedstawiciele Światowego Ruchu Katolików Na Rzecz Środowiska. Głos zabrał również minister Maciej Nowicki.

Omawiając misję Ruchu, podkreślono inspirowanie, towarzyszenie i wspieranie wspólnoty katolickiej do troski o „nasz wspólny dom”. Wymieniono trzy wymiary działalności – duchowy, stylu życia i publiczny.

Zaprezentowano niektóre działania, takie jak Program Animatorów Laudato si’, Program Zielonych Parafii, Niedziela św. Franciszka czy konferencja Creatio continua.

Podziękowano za utworzenie przy KEP zespołu ds. ochrony środowiska, poproszono o patronat KEP nad Niedzielą św. Franciszka oraz o kontakt z przedstawicielami diecezji.

Wczoraj KEP powołała Zespół „Laudato si” w ramach Rady ds. Społecznych. Przewodniczącym został bp Tadeusz Lityński.

– W ostatnich dekadach ruchy katolickie obniżyły swoją działalność w ochronie środowiska i ich miejsce zajęły ruchu niechrześcijańskie. Encyklika papieża Franciszka Laudato si’ byla impulsem do działania dla ludzi Kościoła, czego efektem jest między innymi Laudato si Movement, (grupujący ponad 900 organizacji), którego polskim oddziałem jest fundacja Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska – powiedział w rozmowie z KAI minister Maciej Nowicki.

Magdalena Kadziak, menager operacyjny w Światowym Ruchu Katolików na rzecz Środowiska w Polsce, omawiając działania animatorów Laudato si’ wskazała, że mają już one miejsce w wielu miastach. „Jest dla nas ważne, by były one rozpoznane prezes lokalnych proboszczów” – stwierdziła. „Przesłanie Laudato si’ poruszyło tysiące katolików na całym świecie. Dla nas ważne jest, żeby głos Kościoła w Polsce również był jednomyślny z głosem Papieża” – dodała.

– Kościół, który w dobie kryzysu ekologicznego nie tylko ma ogromną odpowiedzialność i rolę do odegrania, ale może być nawet, jak mówił papież Benedykt XVI, naszą jedyną nadzieją – stwierdził Piotr Abramowicz, prezes Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska w Polsce.

The post Biskupi wysłuchali świeckich aktywistów klimatycznych first appeared on eKAI.