„System finansowy w służbie dobru wspólnemu w okresie systemowych zmian” – taki tytuł nosi ogłoszony 18 listopada przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) dokument zawierający refleksję nad etyką w sektorze finansowym. Zawiera on apel o jego reformę, mającą na celu zmniejszenie napięć społecznych oraz wsparcie zmiany zachowań na poziomie indywidualnym i przedsiębiorstw.

Celem dokumentu jest pobudzenie dyskusji na szczeblu europejskim na temat wspierania zmiany w sektorze finansów, która zmniejszyłaby negatywne skutki napięć społecznych i kryzysu klimatycznego, które wzrastają jeszcze z powodu trwającej pandemii COVID-19.

– Nasz apel jest skierowany do instytucji Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, jak również do przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, do uniwersytetów i do obywateli – powiedział ks. Manuel Barrios Prieto, sekretarz generalny COMECE. Wyjaśnił, że „w perspektywie chrześcijańskiej dobro wspólne jest kryterium oceny działalności finansowej”.

W świetle zasad katolickiej nauki społecznej dokument zajmuje się wybranymi dylematami politycznymi i osobistymi w dziedzinie gospodarki i finansów. Próbuje pomóc dokonać bardziej świadomego wyboru i podjąć decyzję mającą na uwadze dobro wspólne. Wskazuje między innymi, że rynki banków i finansowe powinny zwrócić większą uwagę na najsłabsze podmioty, obejmując je „opieką”. Wymaga to wyjścia poza sprawne transakcje rynkowe oparte na równoważności, aby zatroszczyć się o partnera, klienta, dostawcę, środowisko, wspólnotę lokalną. Dokument porusza również kwestię wykorzystywania oszczędności, czemu towarzyszy apel o pogłębioną edukację finansową.

Dokument został zredagowany przez grupę roboczą ad hoc COMECE ds. etyki finansowej, pod przewodnictwem prof. Paula Dembinskiego, dyrektora Obserwatorium Finansów w Genewie.

Na początku 2022 roku planowane jest publiczne wydarzenie, organizowane przez COMECE, na którym przedstawiciele Unii Europejskiej i Kościoła przedyskutują wprowadzanie w życie na szczeblu europejskim propozycji zawartych w dokumencie.

Pełny tekst dokumentu w języku angielskim można znaleźć TUTAJ.

The post Dokument COMECE na temat etyki finansowej first appeared on eKAI.