„Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych” – to konkurs malarski ogłoszony przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, którego celem jest popularyzacja charakterystycznych dla twórczości ludowej dziedzin sztuki zachowanych w kapliczkach przydrożnych oraz wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej. Patronat nad konkursem objął metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Termin nadsyłania prac został przedłużony do 30 listopada.

Zadaniem uczestników konkursu będzie analiza estetyki wybranych obiektów i na tej podstawie stworzenie autorskich prac malarskich. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę malarską. Termin nadsyłania prac został przedłużony do 30 listopada.

W pierwszej edycji konkursu twórcy wykonają prace związane z przedstawieniem, formą i tradycją takich obiektów jak: kapliczka słupowa św. Tekli w Woli Życińskiej znajdująca się na terenie gminy Wielgomłyny, kapliczka domkowa św. Anny w Łobodnie, gmina Kłobuck oraz kapliczka skrzynkowa Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej w Pabianicach znajdująca się na terenie gminy Janów.

Kapliczki i krzyże przydrożne są zabytkiem kultury i ważnym nośnikiem tradycji lokalnych społeczności. Wymiernym efektem konkursu ma być odświeżenie wizerunku starych, zaniedbanych do tej pory kapliczek lub uatrakcyjnienie już odnowionych.

Projekt ma również na celu zbadanie i udokumentowanie walorów artystycznych kapliczek przydrożnych archidiecezji częstochowskiej oraz popularyzacja tej formy twórczości wśród szerszego grona odbiorców. Powstanie też internetowa baza danych, docelowo o charakterze ogólnopolskim.

Pula nagród to 10 tys. zł. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe, za zajęcie I miejsca – 5 tys. zł, II – 3 tys. zł, III – 2 tys. zł oraz wyróżnienia ufundowane przez Oddział Regionalny w Częstochowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli metropolita częstochowski abp Wacław Depo oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka.

Sekretariat Konkursu „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych” znajduje się w siedzibie jednostki terenowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7 42-217 Częstochowa. Prace można nadsyłać na adres czestochowa@nikidw.edu.pl

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu na stronie www.nikidw.edu.pl.

The post „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych” – konkurs NIKiDW przedłużony first appeared on eKAI.