Duszpasterze Skautów Europy z całej Polski spotkali się na dorocznym zjeździe w Kaliszu. Dyskutowano na nim m.in. o rozwoju organizacji i zadaniach stających przed duchownymi, którzy godnie zauważyli, że wciąż niewielu Polaków zna tę działającą od 1982 r. katolicką organizację, stawiającą sobie za cel doprowadzenie młodych ludzi do świętości.

„W ciągu najbliższych lat pragniemy być rozpoznawani w każdej parafii w Polsce, a także dążmy do tego, aby we wszystkich powiatach istniało środowisko, do którego mogliby dołączyć chłopcy i dziewczęta” – wskazywał druh Jakub Siekierzyński, szef centrum rozwoju Skautów Europy, który gościł u duszpasterzy w piątkowy wieczór.

Doroczny zjazd kapłanów zaangażowanych w organizacji ma charakter modlitewno-formacyjny, stąd spotkanie rozpoczęło się od rekolekcji, które poprowadził o. Bertold Dąbkowski, karmelita bosy z Sopotu, wieloletni duszpasterz Skautów Europy. Wskazywał on na potrzebę pielęgnowania wrażliwości na wzór św. Józefa, a także troski o prowadzenie głębokiego życia duchowego. Zachęcał, aby do tego wychowywać także młodych ludzi.

„Jeżeli zatracimy nasze życie duchowe, popadniemy w moralizm, który zabija. Tylko relacja z żywym Chrystusem może uwolnić nas od naszych słabości” – nauczał rekolekcjonista. Zaznaczył, że bolączką współczesności jest postępująca sekularyzacja, która atakuje przede wszystkim młodych ludzi, a w konsekwencji pozbawia ich wolności, którą daje Chrystus.

Część formacyjna skupiona była wokół modelu zaangażowania księdza w duszpasterstwie harcerskim. „W naszej organizacji chcemy wychowywać dojrzałych, zaangażowanych w życie parafialne katolików” – postulował ks. Mariusz Sobkowiak, naczelny duszpasterz Skautów Europy. Kapłani wspólnie przyznali, że metoda harcerska jest najlepszą formą wychowania młodych ludzi na dojrzałych obywateli i wiernych świeckich. Zakłada ona wychowanie młodzieży przez młodzież i powierzanie im odpowiedzialności – czego często, jak zauważyli, brakuje w domach.

Spotkanie odbyło się w Domu Caritas Diecezji Kaliskiej. Jego punktem kulminacyjnym było zawierzenie kapłańskiej posługi i całej organizacji opiece św. Józefa, w kończącym się roku poświęconym jego osobie. Akt zawierzenia przed cudownym obrazem Opiekuna Jezusa odczytał naczelny kapelan Skautów Europy.

Skauci Europy to organizacja przynależąca do Federacji Skautingu Europejskiego, które ma status stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Apostolską. Założycielem katolickiego skautingu nazywany jest o. Jacques Sevin, francuski jezuita, który w 1913 r. został wydelegowany przez miejscowego biskupa, aby zapoznać się z nowopowstałą metodą wychowania dzieci i młodzieży, którą zaproponował lord Robert Baden-Powell. O. Sevin zafascynował się nowym sposobem dotarcia do młodych ludzi i zaszczepił metodę harcerską na grunt katolicki, stawiając za cel dojrzałość w Chrystusie. Dziś myśl o. Sevina kontynuuje organizacja Skauci Europy.

Spotkanie duszpasterzy swoją nazwę („czarna pantera”) wzięło od bohaterki opowiadania Rudyarda Kiplinga „Księga dżungli”, która jest źródłem fabuły do pracy w najmłodszej gałęzi ruchu – wilczkach. Czarna pantera – Bagheera – to nauczycielka życia głównego bohatera, Mowgiego, którego wprowadziła do wilczej gromady. Krąg duszpasterzy ma podobne zadanie w organizacji: duszpasterze mają być nauczycielami życia, wychowawcami, którzy pomogą młodym ludziom wejść w dorosłe życie.

The post Duszpasterze Skautów Europy spotkali się w Kaliszu first appeared on eKAI.