W ramach trwającej światowej wystawy Expo 2020 w Dubaju Stolica Apostolska przygotowała pawilon poświęcony jedności wyznań i kultur. „Idee piękna, braterstwa i dialogu mogą być pomostem w budowaniu relacji między narodami, kulturami i religiami” – powiedział ks. Tomasz Trafny z Papieskiej Rady ds. Kultury, pełniący funkcję zastępcy komisarza pawilonu.

Punktem wyjścia wystawy jest spotkanie św. Franciszka z sułtanem Egiptu Malikiem Al-Kāmilem w Damietcie w 1219 r. oraz spotkanie papieża Franciszka z wielkim imamem kairskiego uniwersytetu al-Azhar Ahmedem al-Tayebem, w Abu Zabi przed dwoma laty.

W pawilonie można zobaczyć oryginalne rękopisy Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej, co wzbudza ogromne zainteresowanie ze strony arabskich gości. „Intencja pawilonu, aby budować mosty, jest bardziej niż kiedykolwiek widoczna, ponieważ rękopisy są ułożone w taki sposób, by móc pokazać, jak kultury wpłynęły na siebie nawzajem” – dodał dyrektor Departamentu Nauki i Wiary w Papieskiej Radzie ds. Kultury. Pawilon watykański cieszy się dużym zainteresowaniem.

Przedstawiony jest także dorobek kultury islamu między IX a XIII wiekiem, jej wkład w tłumaczenie dzieł matematyki, astronomii, medycyny, filozofii i poezji. Muzułmanie przekładali dla swojego kręgu kulturowego wszystko, co było dostępne. Jednocześnie pokazane jest, jak wielka wiedza w dziedzinie matematyki, dzięki pracom Fibonacciego, wpłynęła na świat zachodni wraz z wprowadzeniem indoarabskiego systemu liczbowego i która miała wówczas ukoronowanie w reformie kalendarza gregoriańskiego, która z kolei wpłynęła na cały świat.

„To pokazuje wyraźnie, jak wiele kultury mogą od siebie skorzystać – przekonuje ks. Trafny. – Pawilon został zaprojektowany w taki sposób, by przypomnieć wizytującym, że jesteśmy braćmi i siostrami, i że to co nas łączy jest ważniejsze od tego co nas dzieli. Wszystkie elementy artystyczne i symboliczne są tak pomyślane by pogłębić i podkreślić idee braterstwa, dialogu, spotkania, idee piękna, które nas łączą i które mogą stać się pomostem w budowaniu relacji między narodami, kulturami, religiami”.

W przyszłym roku z wystawą będą związane dwa wydarzenia. 4 lutego, w rocznicę podpisania dokumentu o powszechnym braterstwie pawilon będzie miejscem spotkania przedstawicieli religii w ramach dialogu międzyreligijnego. Z kolei 19 marca odbędzie się Dzień Stolicy Apostolskiej, ważny z punktu widzenia relacji między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Watykanem.

The post EXPO 2020 – co zaprezentowano w watykańskim pawilonie? first appeared on eKAI.