O znaczeniu modlitwy dla życia wiary przypomniał papież 9 stycznia, w święto Chrztu Pańskiego w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”.

Ojciec Święty podkreślił na początku pokorę Jezusa, który dzieli los nas, grzeszników, zstępuje ku nam: schodzi do rzeki, jak w zranione dzieje ludzkości, zanurza się w naszych wodach, aby je uzdrowić. Następnie zwrócił uwagę, że przyjmując chrzest janowy Jezus się modlił. Zatem z jednej strony zstępuje ku nam, w wody Jordanu, z drugiej zaś wznosi wzrok i serce w modlitwie do Ojca.

„Modlitwa jest sposobem na to, by pozwolić Bogu działać w nas, by pojąć to, co chce nam On przekazać nawet w najtrudniejszych sytuacjach, żeby mieć siłę do dalszego działania. Modlitwa pomaga nam, ponieważ jednoczy nas z Bogiem, otwiera nas na spotkanie z Nim. Tak, modlitwa jest kluczem, który otwiera serce na Pana” – stwierdził Franciszek.

Papież przypomniał, że modlitwa „otwiera niebo”, daje życiu tlen, przestrzeń do oddychania nawet pośród udręki i pozwala widzieć sprawy w szerszej perspektywie. Sprawia, że czujemy się dziećmi umiłowanymi przez Ojca.

Ojciec Święty zachęcił do pamiętania o dacie naszego chrztu oraz do troski o życie modlitewne. „Nie zaniedbujmy modlitwy: poświęcajmy jej czas, stosujmy krótkie wezwania, które często powtarzajmy, czytajmy codziennie Ewangelię” – powiedział Franciszek przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

Treść papieskiej przemowy publikujemy TUTAJ.

The post Franciszek: nie zaniedbujmy modlitwy! first appeared on eKAI.