Do naśladowania św. Józefa i wrażliwości na potrzeby innych zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Święty Józef, Opiekun Kościoła, to człowiek głębokiej wiary, odważny i pokorny. W tym czasie globalnego kryzysu w świecie i zagubienia wartości, prośmy go w modlitwie, aby nauczył nas dostrzegać to, co świat usuwa na margines i odrzuca. Niech wyprasza nam wrażliwość na potrzeby innych. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, przeżywamy Rok poświęcony św. Józefowi, który jest dla nas przewodnikiem, opiekunem i świadkiem. Jemu postanowiłem poświęcić kolejny cykl katechez. Św. Józef jest człowiekiem bezgranicznie ufającym Bożej Opatrzności. Jego imię w języku hebrajskim oznacza „Bóg pomnaża”, „Bóg daje wzrost”. Otoczenie, z którym związane było jego życie, to środowisko Betlejem i Nazaretu. W Betlejem narodził się Mesjasz. To miasto peryferii, pasterzy, wielu stad owiec i kóz. Nie przypadkiem pasterze stali się pierwszymi świadkami przyjścia na świat Syna Bożego. Na miejsce swego wcielenia i wzrastania przy boku św. Józefa, Pan Jezus nie wybrał Jerozolimy, lecz Betlejem i Nazaret, dwie peryferyjne miejscowości, daleko od zgiełku wydarzeń i władzy ówczesnej epoki. Chociaż Jerozolima była miastem świętym, umiłowanym przez Boga, to wybór wspomnianych miast mówi nam, że peryferie i obrzeża są szczególnie umiłowane przez Pana. Dzisiaj również istnieje centrum i peryferie. Św. Józef, cieśla z Nazaretu, który doświadczył owych peryferii życia, przypomina, że Kościół jest szczególnie powołany do głoszenia dobrej nowiny, poczynając właśnie od owych peryferii. Zachęca do odkrywania i doceniania tego, co świat lekceważy, a jest najbardziej wartościowe.

The post Franciszek zachęcił Polaków do wrażliwości na potrzeby innych first appeared on eKAI.