Intencje Żywego Różańca

LIPIEC 2024

Róża Różańcowa Intencja
 

Róża I

 

 

O szacunek dla każdego człowieka oraz odrzucenie upodlenia i poniżania

 

Róża II

 

 

O dar pokoju i pojednania oraz odrzucenie chęci zemsty i odwetu w naszej Ojczyźnie

 

 

Róża III

 

 

O łaskę nawrócenia i pojednania z Panem Bogiem dla grzeszników

 

 

Róża IV

 

 

O dar rozpoznania między prawdą i fałszem oraz odrzucanie manipulacji

 

Róża V

 

 

O pokój na świecie, o pokój dla Ukrainy i na Bliskim Wschodzie

 

Róża VI

 

 

O powołania kapłańskie, także w naszej diecezji i z naszej parafii

 

Róża VII

 

 

Za dzieci i młodzież uczestniczących w czasie wakacyjnym w rekolekcjach i pielgrzymkach o odkrycie piękna Kościoła