Wszyscy potrzebują Ewangelii; Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla zamkniętego kręgu ludzi, mamy zatem obowiązek szukać nowych dróg, by dotrzeć z nią do wszystkich. – kard. Joseph Ratzinger. W ramach dzieła ewangelizacyjnego naszego miasta gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Radosław Siwińskiego – pomysłodawcę i budowniczego Domu Miłosierdzia w naszej dicezji. Podzieli się z nami świadectwem troski o najbardziej potrzebujących i sposobami czynienia miłosierdzia bezpośrednio osobom będącym w potrzebie –  jałmużna. Galeria.