– Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Jan Paweł II, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – apelował kard. Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Dawny sekretarz polskiego papieża przewodniczył Mszy św. na zakończenie XVI Dni Jana Pawła II.

W homilii podkreślał, że nic nie może zastąpić prymatu Boga w życiu chrześcijanina. – Ten prymat jest źródłem naszego wzajemnego szacunku i współistnienia w miłości. Tego prymatu trzeba bronić – mówił. – Drogę jego obrony wskazuje nam Jezus swoim własnym życiem. On broni prymatu Boga i wypływającej z niego miłości do człowieka, poprzez ofiarę ze swego życia – dodał metropolita senior.

Przestrzegł przed „ślepotą na Bożą obecność między nami, na Jego sposób działania w nas, na ludzi, których nam daje i do nas posyła”. Mówił o niebezpieczeństwie kierowania się „doraźnymi interesami, sprzedawaniem bogactwa własnej tradycji, zapomnieniem i odrzuceniem przeszłości, marnymi i zdradzieckimi układami z duchem czasów”. Jego zdaniem, cierpimy dziś na „chorobę spowodowaną brakiem rozpoznania wielkich dzieł Bożych, jakie On dla nas uczynił w tak nieodległej historii”.

– Jakże łatwo przychodzi nam zapomnienie o ludziach, których Bóg nam dał, aby otwarli nam drogę do prawdziwej wolności. Jakże skorzy jesteśmy do zmieniania naszych ocen historii, jak łatwo można dzisiaj odebrać nam nasze własne doświadczenie i je zakłamać – ubolewał kard. Dziwisz.

Podkreślał, że odbywające się od 2006 roku Dni Jana Pawła II są wyrazem przekonania, że „w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II, Bóg dał nam wszystkim, zarówno wierzącym jak i niewierzącym, ogromnie potrzebną lekcję człowieczeństwa integralnego, chciałoby się powiedzieć człowieczeństwa pojednanego”.

Według hierarchy jest to człowieczeństwo, w którym rozum i wiara, miłość do Boga i do człowieka, zaangażowanie w Kościół i w świat nie są wartościami rozłącznymi, ale współistniejącymi. – Jan Paweł II jednał ludzi z Bogiem i ludzi między sobą, łączył kultury, budował mosty, zostawił nam piękny przykład kultury pojednania – dodał.

Kard. Dziwisz zaapelował o troskę o dziedzictwo Jana Pawła II, które nie powinno zostać zapomniane. – Z bólem serca obserwuję ataki na jego dziedzictwo i nauczanie. Z bólem duszy dostrzegam, jak w niektórych środowiskach marginalizuje się Jego przesłanie i wkład we współczesną historię, jak skazuje się Jego myśl na banicję licząc, że zostanie zapomniana – mówił.

– Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Jan Paweł II, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Dlatego proszę każdego z was dzisiaj, „nie depczmy przeszłości ołtarzy, choć – to oczywiste – na nich mamy doskonalsze wznieść”, dlatego stanowczo proszę: nie bądźmy pokoleniem ludzi, którzy „nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia” – zaapelował na zakończenie, odwołując się do słynnych słów Jana Pawła II wypowiedzianych do Polaków na krakowskich Błoniach w 1979 roku.

The post Kard. Dziwisz: dziedzictwo Jana Pawła II nie powinno zostać zapomniane first appeared on eKAI.