„Kościół w Amazonii okresu synodalnego” – to temat ogólnopolskiego sympozjum misjologicznego, które odbędzie się 18 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego organizatorami są: Katedra Misjologii UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II, Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz Internacional Association of Catholic Missiologists-Europe, we współpracy z portalem Misyjne.pl

Obrady otworzy ks. dr hab. Tomasz Wielebski, profesor UKSW, dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych. O przeszłość i przyszłość Kościoła w Amazonii będzie mówił ks. dr hab. Tomasz Szyszka, profesor UKSW. Sytuację polityczno-społeczną we współczesnej Amazonii omówi dr Alicja Fijałkowska-Myszyńska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

O różnych aspektach ogłoszonej w 2020 r. adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Querida Amazonia” będą mówili: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, profesor UKSW, ks. dr hab. Piotr Piasecki, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Jan Górski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr Karl-Heinz Arenz SVD z Santarém w Brazylii przedstawi kościelne instytuty badawczo-naukowe w Amazonii.

Ks. mgr Grzegorz Paderewski z Brazylii powie o roli laikatu w duszpasterstwie miejskim, na przykładzie Manaus. Bożena Stencel FMM z Brazylia swoje wystąpienie poświęci różnym aspektom tradycji synodalnej w Amazonii. Ks. Radosław Zawadzki z UKSW będzie mówił o tworzeniu i rozbudowie parafialnych struktur duszpastersko-ewangelizacyjnych, na przykładzie parafii w peruwiańskim Iquitos, a Barbara Furgał FMM z Brazylii o znaczeniu kursów formacyjnych dla wzrostu Kościoła lokalnego w Amazonii.

Marzena Drzewińska z UKSW będzie mówiła o architekturze i sztuce sakralnej w Amazonii. Ks. dr Bogusław Kieżel swój referat poświęci polskim fideidonistom w brazylijskiej Amazonii w latach 1965-2020. „Posługa polskich fideidonistów w hiszpańskojęzycznej Amazonii” – to temat wystąpienia ks. dr Grzegorza Adamiaka. Ks. mgr Mariusz Zakrzewski z UKSW powie o zaangażowaniu ewangelizacyjnym pallotynów w Amazonii, a tematem wystąpienia Agnieszki Klimek z UKSW będzie „Amazonia zamknięta w kadrze filmowym”.

Do komitetu organizacyjnego sympozjum należą: ks. dr hab. Tomasz Szyszka, profesor UKSW, ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, ks. dr hab. Wojciech Kluj, profesor UKSW, Agnieszka Klimek, Aneta Tunderska i ks. Radosław Zawadzki. Komitet naukowy sympozjum stanowią: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, profesor UKSW; ks. prof. dr hab. Jan Górski, ks. dr hab. Marcin Wrzos i ks. dr Mariusz Boguszewski.

Sympozjum odbędzie się w formule hybrydowej. Jego przebieg można śledzić za pośrednictwem platformy Zoom oraz portalu misyjne.pl.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne sympozja: 25 listopada pt. „Rodzina w Afryce, wczoraj i dziś”, a 16 grudnia pt. „Synodlaność w Kościele Powszechnym”, podczas której wypowiedzą się polscy biskupi i misjonarze z Oceanii, Afryki i Ameryk.

The post Kościół w Amazonii okresu synodalnego – sympozjum misjologiczne first appeared on eKAI.