„Panie, co mamy czynić – zaangażowanie Kościoła w życie społeczne” to temat Sympozjum Naukowego, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 18 listopada w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Wydarzenie będzie także transmitowane na mediach społecznościowych seminarium. Alumni pod opieką profesorów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II będą rozważać kwestie dotyczące zaangażowania Kościoła w życie społeczne, podejmując refleksję naukową w trzech sekcjach: biblijno-dogmatycznej, moralnej oraz filozoficzno-społecznej.

– Organizując to wydarzenie chcemy podkreślić, jak bardzo potrzebna jest dziś refleksja nad różnymi aspektami wiary i życia Kościoła. W naszych referatach podjęte zostaną tematy trudne, wobec których, w obliczu publicznych pytań, człowiek wierzący musi dokonać właściwych wyborów. Odwołując się do świata nauki, chcemy podjąć swoistą podróż w świat przeszłości ze szczegółową obserwacją teraźniejszości, tak aby znaleźć cenne wskazówki dla Kościoła jutra i szukać odpowiedzi na pytanie: „Panie, co mamy czynić?” – powiedział KAI kleryk Krzysztof Kawik.

Alumni, obserwując współczesny świat, zachodzące w nim zmiany światopoglądowe i dostrzegalny kryzys wartości, chcą, aby jeszcze bardziej wybrzmiały podstawowe i uniwersalne wartości, które przyczynią się do odkrywania prawdziwego obrazu Kościoła w społeczeństwie.

Jak podkreślają klerycy, organizowane wydarzenie opiera się na zaleceniach zawartych w Gaudium et spes – Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, ogłoszonej przez papieża Pawła VI, w której czytamy: „Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości”.

— Sympozjum naukowe daje możliwość zaprezentowania owoców naszych przemyśleń dotyczących zaangażowania Kościoła. Zachęcamy, aby znaleźć czas i przybyć na tę naukową wymianę myśli, gdzie niewątpliwie padnie wiele ciekawych propozycji do rozważenia – dodaje kleryk Michał Krasowski.

Rozważania naukowe kleryków uzupełnią profesorowie uniwersytetów oraz znane osoby z życia publicznego, zaangażowane w życie Kościoła i troskę o godność człowieka. Po zakończeniu wystąpień w każdej sekcji odbędzie się panel dyskusyjny, w którym każdy może zabrać głos, podzielić się refleksją i zadać pytanie.

Klerycy zachęcają również do dołączenia oraz promowania facebookowego wydarzenia, gdzie można znaleźć więcej informacji o sympozjum i poznać autorów referatów. Tam oraz na stronie internetowej seminarium (seminarium-krakow.pl) zostaną podane szczegóły odnośnie do transmisji online sympozjum (LINK).

Sympozjum skierowane jest dla studentów, członków grup duszpasterskich oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o udziale w sympozjum, proszone są o wcześniejsze uzupełnienie formularza zapisu dostępnego na stronie internetowej seminarium.

The post Krakowscy klerycy zapraszają na sympozjum naukowe first appeared on eKAI.