Mocną stroną Reguły jest wpisanie wykorzystania seksualnego w szeroki wachlarz różnych form przemocy naruszających godność człowieka – ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, komentuje dla KAI ustanowioną przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego „Regułę poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej”. Obowiązuje ona od 1 stycznia br.

Publikujemy treść komentarza:

Ogłoszenie tego dokumentu jest realizacją zobowiązania przyjętego przez biskupów diecezjalnych do opracowania zasad prewencji w każdej diecezji.

W centrum zapisanych w tym kompleksowym dokumencie zasad stoi osoba ludzka, a szczegółowe zakazy i nakazy zmierzają do uszanowania i ochrony jej niezbywalnej godności.

Mocną stroną Reguły jest wpisanie wykorzystania seksualnego w szeroki wachlarz różnych form przemocy naruszających godność człowieka. Wartym podkreślenia jest również fakt, że dokument nie koncentruje się jedynie na ochronie dzieci i młodzieży, ale uwzględnia także dorosłe osoby bezbronne, a także wszystkie inne, które tworzą wspólnotę Kościoła.

To ważny krok w tworzeniu kultury poszanowania godności każdego człowieka, szczególnie osób słabych i bezbronnych. Przyjęcie tego dokumentu wyznacza kierunek dalszych działań w diecezji, które mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa we wspólnocie Kościoła.

Ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

The post Ks. Studnicki o Regule – prewencji wykorzystywania seksualnego w archidiecezji krakowskiej first appeared on eKAI.