Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, powołał 15 listopada dr hab. Beatę Piskorską na stanowisko prorektora ds. studentów, doktorantów i rozwoju.

Prorektor Piskorska zastąpiła w kolegium rektorskim KUL prof. Krzysztof Nareckiego, który sprawował funkcję prorektora ds. studentów i doktorantów. Dziękując dotychczasowemu i powołując nową prorektor, ks. prof. Mirosław Kalinowski zaznaczył, że nowe okoliczności i nowe wyzwania, których aktualnie doświadcza uniwersytet, zmuszają do poszerzenia zadań i kompetencji prorektora ds. studentów i doktorantów o merytorycznie związane z nimi kwestie rozwoju, co w szczególności oznacza kontakt ze środowiskiem społecznym i sprawy bezpieczeństwa. – Nowe wyzwania domagają się angażowania nowych osób. Stąd wybór nowej pani prorektor – podkreślił rektor KUL.

Skład kolegium rektorskiego KUL to obecnie: rektor ks. prof. Mirosław Kalinowski, prorektor ds. misji i administracji ks. prof. Mirosław Sitarz, prorektor ds. nauki i kadr s. prof. Beata Zarzycka, prorektor ds. kształcenia prof. Ewa Trzaskowska, prorektor ds. studentów i doktorantów dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL.

Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL pracuje w katedrze Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, wchodzącej w skład Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej zainteresowanie naukowe obejmują problematykę stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej – zwłaszcza politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wymiar wschodni Unii Europejskiej (Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie), rolę i pozycję UE na arenie międzynarodowej zwłaszcza w wymiarze soft i normative power, UE wobec wyzwań globalnych); miękką siłę w stosunkach międzynarodowych. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych z tego zakresu.

Prorektor odbyła liczne staże zagraniczne i wyjazdy naukowe m.in. w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli oraz na Uniwersytecie Europejskim we Florencji, London School of Economics and Political Science Central European Univeristy w Budapeszcie. Uczestniczyła w „Dialogu Trójstronnym Polsko-Rosyjsko-Ukraińskim” w Wiedniu na zaproszenie Fundacji Friedricha Eberta/FES Regionalnym Biurem OBWE, projekcie The European Union, Central and Eastern Europe and Ukraine: Transformation, Prognosis and Perspectives w Kijowie wraz z Centre for European and Transatlantic Studies and International Renaissance Foundation’s 'East – East’ Programme (listopad 2012). Współpracowała z International Relations Department at Istanbul Gedik University w Turcji.

Prof. Beata Piskorska należy do European International Studies Association, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Od 2017 r. jest członkiem zespołu eksperckiego Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, brała udział w kampanii wspierającej działania profrekwencyjne w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku i promocji kampanii „Tym razem głosuję” oraz #EUandME wśród młodzieży, studentów, społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA. W latach 2018-2020 była liderem merytorycznym projektu realizowanego na KUL – Lubelska Koalicja na rzecz Integracji. Od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącej Rady Instytutu Europy Środkowej. Od 2020 r. jest prezesem Zarządu Fundacji Dobrego Samarytanina, członkiem Scientific Board of Research Network on European Identity (2020) oraz członkiem Kapituły Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej na KUL (2021). We wrześniu 2021 r. została powołana na eksperta zespołu nauk społecznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

Od 2019 r. pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma „Studia i Analizy Nauk o Polityce”. Należy również do redakcji „Przeglądu Europejskiego”, jest członkiem Rady Naukowej „Rocznika Europeistycznego” i czasopisma „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”.

Beata Piskorska urodziła się 24 maja 1978 r. w Lublinie. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS, studia podyplomowe z Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS w Lubinie na podstawie pracy „Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej”. W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o polityce. Dwa lata później otrzymała nominację na stanowisko profesora KUL.

The post KUL: nowy prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju first appeared on eKAI.