Łowiecz Wałecki

Kościół pw. Ducha świętego w Łowiczu Wałeckim (1837);
neogotycka budowla wzniesiona na fundamentach starszej świątyni głównie z kamieni polnych.