Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera przedstawicielstwo w Polsce we współpracy ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska zapraszają na międzynarodową konferencję „Wyzwania ekologiczne i pandemiczne: między egoizmem a solidarnością”. Wydarzenie odbędzie online 16 listopada o godzinie 11.00. Do udziału zaproszeni zostali wybitni eksperci, którzy dzięki swojemu autorytetowi naukowemu wpływają na kierunek dyskursu dotyczącego reform społecznych i politycznych w Europie, a równocześnie proponują konkretne rozwiązania związane ze zwiększaniem indywidualnej i wspólnotowej odpowiedzialności.

Zarówno mieszkańcy Warszawy, jak też Europy i świata, zmagają się dzisiaj z dwoma wyzwaniami: pandemicznym i klimatycznym. Na szczęście panuje powszechna zgoda co do istnienia tych problemów oraz konieczności troski o ich rozwiązanie w duchu solidarności i braterstwa, ale z zachowaniem refleksji nad wartością osoby w całym skomplikowanym procesie wychodzenia z kryzysów – mówi dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, koordynatorka projektu z Centrum Myśli Jana Pawła II. Wiadomo, że musimy jako mieszkańcy naszej planety działać na rzecz klimatu i że musimy być solidarni z ofiarami pandemii. Jednak cały czas w debacie publicznej ścierają się różne wizje rozwiązań obecnych kryzysów. Jesteśmy świadkami powszechnej dyskusji na temat podstaw, na których mamy budować nowy ład i sprawiedliwą transformację w Europie. Europa zdaje właśnie sprawdzian z wartości, które ją tworzą.

Wyzwaniem naszych czasów jest więc odnalezienie w duchu dialogu i solidarności, ponad podziałami ideologicznymi, najbardziej sprawiedliwych rozwiązań, które nie obciążałyby ponad miarę żadnego kraju. Trzeba odnaleźć perspektywę, która będzie zgodnie przyjęta przez wszystkich, gdyż tylko solidarne działanie wszystkich państw Unii Europejskiej może dać nadzieję na powodzenie.

W duchu takiego namysłu Centrum Myśli Jana Pawła II organizuje międzynarodową konferencję „Wyzwania ekologiczne i pandemiczne: między egoizmem a solidarnością”. Ma ona być krokiem w stronę budowania wspólnotowego rozwiązywania kwestii klimatycznej i przeciwdziałania skutkom pandemii.

Warto podkreślić, iż w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy bardzo silny akcent położony na etyczne znaczenie ludzkiej solidarności. Bez takiej perspektywy trudno jest myśleć o wspólnym działaniu. Konferencja jest jedną z takich interdyscyplinarnych prób poszukiwania rozwiązań, które będą adekwatne do potrzeb jednostki zarówno w obrębie jakości jak i wartości życia.

Szczególną uwagę warto zwrócić na kilka nazwisk. Profesor Pavlina Tcherneva to bułgarsko-amerykańska ekonomistka, jedna z najważniejszych na świecie ekspertek w dziedzinie nowoczesnej teorii monetarnej i idei gwarancji pracy. Profesor Adrian Papst to politolog z Uniwersytetu w Kent w Wielkiej Brytanii, gdzie pełni funkcję dyrektora Szkoły Polityki i Stosunków Międzynarodowych, zajmuje się granicami liberalnej demokracji i kapitalizmu, a także ideami postliberalnymi.

Warto również zwrócić uwagę na głos płynący z Warszawy. Jest ona bowiem, wśród innych polskich miast, na pozycji lidera w kwestii ekologii i polepszania warunków życia mieszkańców. O dobrych praktykach ekologicznych w mieście będzie mówić Aleksandra Butkiewicz, Dyrektorka Zarządu Zieleni m. st. Warszawy. Słowo do uczestników konferencji skieruje też Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy – metropolii laureata tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto. Będziemy rozmawiać o mieszkańcach stolicy i innych miast Europy, które pomimo kryzysów decydują się na szybkie tempo zmian w obszarach infrastruktury, urbanistyki, ale też edukacji i zmiany postaw, chociażby zwrócenia uwagi na kulturę pracy w miejskich instytucjach, relacje pracownicze, działania równościowe.

Organizatorami konferencji są Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera przedstawicielstwo w Polsce we współpracy ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska. Konferencja odbędzie się online – transmisja będzie dostępna m.in. na stronie centrumjp2.pl, a wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język angielski i polski.

The post Międzynarodowa konferencja „Wyzwania ekologiczne i pandemiczne: między egoizmem a solidarnością” first appeared on eKAI.