Poruszenie i oburzenie antysemickimi hasłami, które głoszono podczas obchodów Dnia Niepodległości w Kaliszu 11 listopada, wyraziła w przesłanym KAI oświadczeniu Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku, grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot i mniejszości religijnych. Zaprotestowała w ten sposób przeciwko wydarzeniom, do których doszło w tym mieście w Święto Niepodległości. Podczas zgromadzenia narodowców m.in. wykrzykiwano tam antysemickie hasła i spalono tekst „Statutu Kaliskiego” – tolerancyjnego dla Żydów przywileju wydanego w XIII w.

Oświadczenie wydała Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku, określająca się jako grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości, która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. Misję Wspólnoty oddają słowa: „W czasach kryzysu autorytetów potrzebny jest donośny głos sprzeciwu wobec nienawiści człowieka do człowieka – głos ludzi sumienia przemawiających razem w imię wzajemnego szacunku, pomimo różnic między nimi”.

Poniżej tekst oświadczenia:

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku

Oświadczenie ws. antysemickiej demonstracji zorganizowanej w Kaliszu 11 listopada 2021 r.

15 listopada 2021 r.

Jesteśmy głęboko poruszeni i oburzeni antysemickimi hasłami, które głoszono podczas obchodów Dnia Niepodległości w Kaliszu 11 listopada br. Było to zgromadzenie publiczne zorganizowane przez ugrupowania skrajne, niereprezentujące całości polskiego społeczeństwa. Niemniej jednak, czujemy się w obowiązku, by wyrazić jednoznaczny sprzeciw wobec słów nienawiści wypowiadanych pod adresem społeczności polskich Żydów i podżegania do popełnienia przestępstwa. Łączą nas wartości,
które nie pozwalają nam stać obojętnie, gdy słyszymy pogardę i groźbę użycia przemocy wobec jakiejkolwiek grupy społecznej. Dlatego solidaryzujemy się ze społecznością polskich Żydów i wzywamy wszystkich do okazania takiej samej solidarności.

Imam Rafał Berger
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Dr Ewa Jóźwiak
Redaktor naczelna kwartalnika „Jednota”
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Rabinka Małgorzata Kordowicz
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Prof. Stanisław Krajewski

Mufti Tomasz Miśkiewicz
Mufti Muzułmański w RP

Zbigniew Nosowski
Redaktor naczelny kwartalnika „Więź”
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej

Dr Sebastian Rejak
p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe

Bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Rabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin RP

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Ks. Prof. Andrzej Szostek
b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(1998-2004)

The post Międzyreligijne oświadczenie ws. antysemickiej demonstracji w Kaliszu first appeared on eKAI.