Niedziela Chrztu Pańskiego była dniem dziękczynienia za dar chrztu świętego w licheńskiej bazylice, ale też okazją do wspólnego kolędowania z artystami Teatru Wielkiego w Warszawie.

Południowa Msza św., której przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, rozpoczęła się aktem aspersji. Pokropienie wiernych wodą święconą celebrans wykonuje na znak pokuty i wspomnienia chrztu świętego.

– Bóg obdarzył nas bezinteresownie sakramentem chrztu świętego. Tak, jak nad Jezusem podczas chrztu w Jordanie otworzyło się niebo, tak Bóg wypowiedział słowa miłości wobec każdego z nas: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Chcemy być kochani i kochać, chrzest święty jest znakiem, że zostaliśmy umocnieni, to znaczy wypełnieni miłością – podkreślił kustosz licheńskiego sanktuarium. Zachęcał do dziękowania nie tylko Bogu, ale również rodzicom i chrzestnym, wspomnieniu księdza, który sprawował sakrament, albo odwiedzenia kościoła, w którym otworzyło się nad nami niebo.

Ks. Janusz Kumala przypomniał, że sakrament chrztu jest darem, ale i zadaniem życia w zgodzie z przyrzeczeniami chrzcielnymi, wzorowania się na Chrystusie. – W licheńskim sanktuarium od 170 lat brzmi orędzie Matki Bożej – wezwanie do przemiany, życia sakramentami. Celem każdego pielgrzymowania jest spotkanie Chrystusa i miłość do drugiego człowieka – zaznaczył ksiądz kustosz.

Po Eucharystii w licheńskiej bazylice rozbrzmiały kolędy podczas koncertu pt. „Przy Wigilijnym stole”, który wykonali artyści Teatru Wielkiego w Warszawie: Bogusław Morka, tenor, Ryszard Morka, bas, Agnieszka Kozłowska, sopran, przy akompaniamencie prof. Mariusza Dubrawskiego. Pielgrzymi kolędowali rodzinnie razem z muzykami, a nawet wyśpiewali artystom życzenia i dziękowali za wspólny czas oklaskami na stojąco.

The post Niedziela Chrztu Pańskiego w Licheniu first appeared on eKAI.