Beznazwy-1Moi drodzy mamy już uzbieranych około 100 sztuk okularów zarówno korekcyjnych jak i przeciwsłonecznych. Przypominam, że akcja trwa do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dzięki Wam możemy pomóc ludziom przywrócić dobre widzenie.
Rozgłaszajcie, informujcie, akcja jeszcze trwa 🙂

Kasia Beer