Około 20 chrześcijańskich stowarzyszeń i organizacji działających w dziedzinach społecznej, kulturalnej i gospodarczej utworzyło wspólne “zgromadzenie związków chrześcijańskich w Palestynie”. Konferencja założycielska odbyła się w tych dniach na uniwersytecie w Betlejem. Jej uczestnicy wezwali wszystkich chrześcijan palestyńskich, aby sprzeciwili się naciskom i próbom zmuszania ich do opuszczenia kraju.

Chrześcijanie powinni odkryć na nowo piękno życia na ziemi, na której narodził się, umarł i zmartwychwstał Jezus i wziąć na siebie cierpienia własnego narodu, aby wspólnie z braćmi muzułmanami budować palestyńską ojczyznę. Hasłem przewodnim spotkania było “Urodzeni i zakorzenieni w tej ziemi”.

Uczestnikami spotkania byli m.in. burmistrz Betlejem Anton Salman, emerytowany biskup Kościoła luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej Munib Younan oraz dyrektor Jerozolimskiego Centrum Międzykościelnego Youssef Daher, reprezentujący Światową Radę Kościołów (ŚRK). Przemówienie założycielskie wygłosił arcybiskup Michel Sabbah – emerytowany łaciński patriarcha Jerozolimy.

W komunikacie końcowym obradujący wezwali władze Autonomii Palestyńskiej do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony wszystkim obywatelom, przestrzegania zasad państwa prawa oraz zachęcania do opracowywania programów nauczania, które uwzględniałyby treści chrześcijańskie w prezentacji historii, kultury i duchowości narodu palestyńskiego.

Dokument końcowy zawiera również apel do wspólnoty międzynarodowej i wszystkich Kościołów świata, aby “przyczyniły się w każdy możliwy sposób do przezwyciężenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, gwarantując Palestyńczykom prawo do wolności, niezależności i samostanowienia oraz chroniąc status quo Jerozolimy przed wszelkimi operacjami politycznymi, mającymi na celu zmianę jej profilu jako Świętego Miasta otwartego dla wszystkich”.

The post Palestyńskie stowarzyszenia chrześcijańskie tworzą wspólne zgromadzenie first appeared on eKAI.