W diecezji płockiej duszpasterze mogą sami wybrać jedną z pięciu proponowanych form, a także termin wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą. Mogą to być np. odwiedziny rodzin, które same się zgłoszą, list kolędowy, kolędowanie w małych grupach czy na ulicach parafii. Jednak z powodu pandemii Covid-19 proboszczowie muszą kierować się dobrem duchowym, odpowiedzialnością i przepisami sanitarnymi.

W wydanym 14 grudnia komunikacie wikariusz generalny bp Mirosław Milewski przekazał, że forma i termin kolędy pozostawia się do „roztropnej decyzji księży”. Jednak „podejmując w tej kwestii decyzję, w kontekście wciąż trwającego stanu pandemii Covid-19, księża proboszczowie powinni kierować się dobrem duchowym swoich parafian, odpowiedzialnością za zdrowie oraz aktualnymi, państwowymi wskazaniami”.

W diecezji płockiej proboszczom proponuje się pięć różnych form wizyty duszpasterskiej po Bożym Narodzeniu. Pierwszą z proponowanych jest wiosenna wizyta duszpasterska, czyli przesunięcie jej w 2021 roku wyjątkowo na czas po Wielkanocy. Praktyka taka ma miejsce w niektórych krajach Europy Zachodniej. Wiosną taka wizyta mogłaby odbyć się np. przed domami lub blokami, przy figurach i kapliczkach przydrożnych.

Ksiądz z parafii może też po Bożym Narodzeniu odwiedzić w domach konkretne rodziny, po formalnej deklaracji z ich strony. Rodzina zainteresowana tradycyjną kolędą zadeklaruje taką chęć wypełniając formularz, który przekaże do parafii. Do tych domów księża pójdą z kolędą osobiście, zachowując obowiązujące zasady sanitarne.

Proboszczowie mogą też zaproponować wiernym kolędowanie w małych grupach w kościele, a potem „Wieczór kolędowy” w domu. W tym przypadku wizyta kolędowa składałaby się z dwóch części. Po uroczystości Narodzenia Pańskiego ksiądz wyznaczy Msze św. w kościołach dla rodzin z danej wsi lub ulicy w mieście. Do kościoła zostaliby zaproszeni przedstawiciele rodzin. Ksiądz podczas Mszy św. odmówiłby błogosławieństwo domów i rodzin, a wierni zanieśliby do domów poświęconą wodę. Druga część modlitwy odbyłaby się w czasie „Wieczoru kolędowego” w rodzinie, już bez obecności księdza.

Kolejną z propozycji jest „List kolędowy” – po uroczystości Objawienia Pańskiego osoby związane z parafią zaniosłyby do rodzin pobłogosławioną kredę, kadzidło, wodę święconą oraz napisany przez duszpasterzy list, z zapewnieniem o modlitwie. W liście mogłaby znaleźć się prośba o przyjście do kościoła wyznaczonego dnia na Mszę św. w intencji mieszkańców danej wioski, ulicy lub osiedla.

Ostatnia z wymienionych propozycji dotyczy kolędowania po ulicach parafii: duszpasterz może udać się do danej wsi lub osiedla (dzielnicy, ulic) w mieście, aby tam, np. przy kapliczce lub figurze, odmówić błogosławieństwo rodzin i mieszkańców, a następnie przechodząc przez zabudowania – ale nie wchodząc do domów i mieszkań – pokropić drzwi, zostawiając parafianom słowo wsparcia i obrazek kolędowy z modlitwą.

The post Pięć proponowanych form kolędy w diecezji płockiej first appeared on eKAI.