Podziękowanie 100-osobowej grupie pielgrzymów naszej Parafii, którzy 14 i 15 września br. brali udział w dorocznych ruczystościach odpustowych Matki Bożej Skrzatuskiej w 25 rocznicę koronacji koronami papieskimi. Bóg zapłać. Podziękowania kierujemy także pod adresem gospodarzy tej uroczystości za przekazanie naszej Parafii pięknego obrazu Piety Skrzatuskiej. Bóg zapłać.