O delikatnych formach dyskryminacji katolików, z jakimi spotykamy się obecnie nie tylko w wielu krajach na świecie, ale coraz częściej i w Polsce, i które często bagatelizujemy, będzie mówić 24 listopada Joanna Minksztym, etnolog i antropolog kulturowy. Spotkanie pt. „Cicha dyskryminacja. Katolik we współczesnym świecie podczas” odbędzie się w Poznaniu ramach „Misji na Szewskiej”.

„Co niedzielę uczestniczysz we Mszy św.? Nie akceptujesz ideologii gender? Boli cię profanacja obiektów kultu? Mówisz o tym głośno w pracy, w szkole? Z jakimi reakcjami się spotykasz? – właśnie o tym chcemy porozmawiać podczas środowego spotkania z naszym gościem, Joanną Minksztym, z zainteresowaniem śledzącą przemiany obyczajowe i procesy sekularyzacji we współczesnym świecie” – mówi KAI Kinga Waliszewska z Biura Regionalnego papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Misja na Szewskiej”.

Waliszewska przypomina słowa filozofa Leszka Kołakowskiego zawarte w eseju „Jezus ośmieszony”, odnoszącym się do ówczesnych społeczeństw zachodnioeuropejskich: „W wykształconych lub półwykształconych klasach naszych społeczeństw być chrześcijaninem to wstyd – nawet nie dlatego, że chrześcijaństwo nie cieszy się intelektualnym szacunkiem, lecz dlatego, że jest to moralnie śmieszne”.

Podkreśla, że zjawisko to coraz częściej dotyka katolików także w Polsce.

„Często przyjmuje ono formę żartów, kpin, lekceważenia okazywanych publicznie i manifestacyjnie, gdy mowa o niektórych dogmatach wiary, czystości przedmałżeńskiej, rodzinach z wyboru wielodzietnych, celibacie czy siostrach zakonnych. W bardziej agresywnej postaci przejawia się poprzez bluźnierstwa i profanacje dokonujące się w ramach «wolności sztuki»” – tłumaczy.

Zauważa, że coraz częściej można spotkać się z tym także na uczelniach wyższych.
„Można zajmować się naukowo np. buddyzmem, ale już nie problematyką związaną z katolicyzmem; a wykładowcy – katolicy, którzy w otwarty sposób mówią o swoich przekonaniach religijnych bądź wymagają ich respektowania, są często szykanowani przez kolegów, a niejednokrotnie także i przez władze szkół wyższych” – stwierdza.

Waliszewska zwraca uwagę, że „w społeczeństwie powszechne jest przekonanie, że zgodnie z nakazami swojej wiary katolicy powinni na to wszystko pozwalać bez szemrania w imię tolerancji i «miłości bliźniego». Jakakolwiek bardziej stanowcza obrona naszych przekonań i praw, to przejaw «nietolerancji i zacofania»”.

Spotkanie odbędzie się 24 listopada o g. 18.30 w Biurze Regionalnym papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Misja na Szewskiej” przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu.

The post Poznań: „Cicha dyskryminacja. Katolik we współczesnym świecie” podczas „Misji na Szewskiej” first appeared on eKAI.