W niedzielę w kościołach archidiecezji krakowskiej będzie odczytywany list rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. „Im więcej będzie miłości w naszym codziennym życiu, tym więcej odrzucimy zatruwających nasze serca zła i nienawiści” – pisze w nim ks. prof. dr hab. Robert Tyrała.

Rektor przypomina w swym liście, że Chrystus przyszedł na ziemię z miłości do człowieka, aby ten mógł na wieki żyć w miłości Boga. Wskazuje też, że to Święta Rodzina jest wzorem posłannictwa codziennej miłości w ludzkich rodzinach.

“Każda matka, ojciec i każde dziecko – słowem wszyscy – jesteśmy powołani do miłości. Ona właśnie nadaje sens naszej codzienności i naszemu dążeniu do szczęśliwości wiecznej” – podkreśla.

Zaznacza też, że Bóg rodzi się człowiekiem z bezwarunkowej miłości do ludzi. “My zaś mamy na tę Jego miłość odpowiedzieć własną miłością. Miłość chrześcijańska jest wypełnieniem Bożego prawa, ponieważ Przykazanie miłości Boga i bliźniego jest najważniejszym ze wszystkich przykazań” – wyjaśnia.

Jako wyraz codziennej miłości do drugiego człowieka rektor wymienia powiedzenie dobrego słowa małżonkowi, okazanie zainteresowania i wysłuchanie dzieci, znalezienie czasu dla ludzi starszych, zatrzymanie się nad osobami potrzebującymi pomocy. “Obliczem miłości jest szacunek do każdego człowieka, objawiający się poprzez cierpliwość i szukanie wzajemnego pojednania” – dodaje.

Odwołując się do Ewangelii św. Mateusza, ks. prof. Tyrała przypomina, że ludzie kiedyś będą sądzeni z miłości, czyli z tego, czy w potrzebującym pomocy drugim człowieku dostrzegli samego Jezusa. “Dlatego zwłaszcza podczas tych Świąt prosimy nowo narodzonego Jezusa: otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci, oświeć nas światłem Twego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych, spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących” – pisze.

Zaznacza przy tym, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie od lat włącza się w przenikanie świata miłością Boga do człowieka.

“Do Wydziału Teologicznego afiliowanych jest czternaście seminariów duchownych kształcących obecnie 654 kleryków zakonnych i diecezjalnych, 220 studentów świeckich przygotowujemy do posługi katechetów czy też teologów w ogóle. To wielka okazja, by nie tylko świętować, ale otoczyć modlitewną troską wykładowców, obecnych studentów i absolwentów całego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a zatem wszystkich, którzy będą światu głosić miłość Boga do człowieka” – zachęca.

Rektor wyraża wdzięczność za troskę duchową i materialną o Uniwersytet. “Życzmy sobie nawzajem umiejętności przekraczania granic, które niekiedy tworzą się między nami, abyśmy każdego dnia mogli wzbudzać w sobie i pielęgnować miłość do Boga i do drugiego człowieka. Im więcej będzie miłości w naszym codziennym życiu, tym więcej odrzucimy zatruwających nasze serca zła i nienawiści” – pisze na zakończenie ks. prof. Tyrała.

The post Rektor UPJPII na święta Bożego Narodzenia: obliczem miłości jest szacunek do każdego człowieka first appeared on eKAI.