Pod hasłem „Ku pojednaniu” potrwają do 18 listopada XVI Dni Jana Pawła II. Wydarzenie organizowane jest przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

– W sytuacji, kiedy różne kraje Europy i świata są naznaczone przez głębokie konflikty, chcemy razem z naszymi gośćmi zastanowić się nad strategiami przerzucania mostów ponad różnicami kulturowymi, religijnymi i społecznymi i tworzenia jedności poprzez zainicjowanie procesów pojednania – mówi przewodniczący komitetu organizacyjnego Dni o. Jarosław Kupczak OP.

Centralnym wydarzeniem jest co roku jednodniowa konferencja w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat, który podejmują w danym roku Dni Jana Pawła II. W tym roku konferencja zatytułowana „Ku pojednaniu” odbędzie się 18 listopada.

Wykłady na tej konferencji przedstawią goście z kraju i ze świata, którzy od strony teoretycznej i praktycznej zajmują się pojednaniem: budowaniem mostów w sytuacji konfliktów społecznych, politycznych, religijnych, kulturowych. – Chcemy poddać wspólnej refleksji temat budowania jedności w sytuacji podziałów, niezgody, nienawiści. Dlatego też, na naszą konferencję zaprosiliśmy: arcybiskupa Grzegorza Rysia, Lorda Johna Alderdice z brytyjskiej Izby Lordów, który był jednym z negocjatorów w Irlandii Północnej, Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha i prawosławnego profesora Antoine Arjakovsky`ego z paryskiego Collège des Bernardins, który od wielu lat zajmuje się działalnością ekumeniczną, jak też pracą na rzecz pojednania rosyjsko-ukraińskiego – rekomenduje dominikanin.

W ramach wydarzenia Uniwersytet Ekonomiczny zaprasza na panel dyskusyjny „Ku sprawiedliwemu społeczeństwu”, który odbędzie się we wtorek 16 listopada. Tego samego dnia w Akademii Ignatianum odbędzie się konferencja pt. „Czy ewangelizacja może być obecnie drogą do pojednania?”. Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio organizuje online sesję naukową „Pojednanie – inspiracje płynące z przesłania Jana Pawła II”. Ogólnopolską Sesję Naukową z serii „Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II” przygotowała Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

W ramach Dni Jana Pawła II odbywać się będą również koncerty, wystawy i inne wydarzenia artystyczne. Zwieńczeniem wydarzenia będzie Msza św., którą 18 listopada w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odprawi kard. Stanisław Dziwisz.

Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale także inne szkoły wyższe z województwa małopolskiego. Ich działania, pod hasłem „Prawda”, koordynowała wówczas Papieska Akademia Teologiczna (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Co roku kolejne uczelnie podejmują się roli głównego organizatora Dni.

W trakcie poprzednich edycji Dni Jana Pawła II koncentrowały się na najważniejszych dla dziedzictwa Jana Pawła II i dla dzisiejszych debat tematach, takich jak: prawda, dobro, piękno, wolność, godność osoby, dialog, mądrość, nadzieja, świętość.

The post Rozpoczynają się Dni Jana Pawła II first appeared on eKAI.