Konferencja „Solidarni z rodziną”, której tematyka związana była z osobą bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i jego nauczania o rodzinie, odbyła się 20 listopada w Sandomierzu. Towarzyszyło jej hasło „Rodzina Bogiem silna wyzwaniem współczesności”.

Konferencję poprzedziła Msza św. w intencji rodzin w bazylice katedralnej, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z księżmi zajmującymi się duszpasterstwem rodzin.

We wspólnej modlitwie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, związkowcy oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji sandomierskiej.

Podczas kazania ordynariusz zwrócił uwagę na to, że nieraz odczuwamy dramat bezradności i zamierają nadzieją i sens życia.

– Rodziny nie potrafią przezwyciężać kryzysów. Trawią nas piętrzące się konflikty i podziały. Taka łamigłówka bez rozwiązania, podobna do historii z dzisiejszej Ewangelii o siedmiu braciach i jednej żonie, którą saduceusze podstępnie opowiedzieli Panu Jezusowi. Tymczasem Chrystus wyjaśnia, że zostaliśmy powołani do życia wiecznego, w którym nie będzie już ziemskich dylematów i problemów, lecz pełnia szczęścia wynikająca z przebywania z Bogiem. To On sprawi, że zmartwychwstaniemy, gdyż „nie jest Bogiem umarłych, ale żywych”! Ta perspektywa powinna nas ożywiać i motywować – wskazywał biskup.

Hierarcha podkreślał, że Niebo może zacząć się już na Ziemi, jeśli pozostaniemy w jedności z Bogiem, postępując zgodnie z Jego wolą, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu.

– On wskaże nam właściwą drogę, powie, co mamy mówić i jak należy postępować. Uczyni z nas prawdziwą wspólnotę w której jedni myślą o potrzebach drugich, są dla siebie nawzajem wsparciem. Człowiek człowiekowi, rodzina rodzinie, naród narodowi. Powinniśmy tylko pokładać nadzieję w Chrystusie – Jezu Ufam Tobie – a nie drżeć w oczekiwaniu na to, co ma się wydarzyć – podkreślił biskup.

Podczas otwarcia konferencji, która odbyła się w Domu Katolickim św. Józefa biskup pomocniczy senior Edward Frankowski podkreślił znaczenie solidarności i jedności w budowaniu silnego społeczeństwa i co za tym idzie silnych rodzin.

Ks. dr hab. Jan Bartoszek z Tarnowa wygłosił referat pt. „Troska Kościoła o miłość i sprawiedliwość społeczną w rodzinie”. Zwrócił uwagę an to, że kardynał Wyszyński był przekonany, że odnowa społeczeństwa zaczyna się od odnowy rodziny.

– Ponadto miał świadomość, że sfera życia wspólnotowego jest enklawą wolności dla Polaków pozostających pod rządami totalitarnymi. Stąd też jego decyzja, aby zatroszczyć się nade wszystko o polską rodzinę, będącą nośnikiem tradycji i wiary chrześcijańskiej, na której opierała się nasza tożsamość narodowa – podkreślał mówca.

Dr hab. Alina Rynio z KUL przybliżyła temat pt. „Małżeństwo i rodzina w nauczaniu błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Korzystając z bogatego nauczania Prymasa Tysiąclecia, zwróciła uwagę na biblijno-sakramentalny charakter małżeństwa i rodziny.

– Aby budowana na małżeństwie rodzina pozostała sobą, w duchu nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, potrzeba, aby dalej była „Bogiem silna”, aby była świadoma swoich praw i obowiązków i respektowała wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Szanując zaś wolność, indywidualność i bogactwo osobowe wszystkich swoich członków, rodzina ma ratować byt narodowy i rodzimą kulturę katolicką wyrażającą się w obyczajach, tradycji, obrzędach religijnych i moralności chrześcijańskiej – podkreślała prelegentka.

Organizatorami kolejnej edycji Konferencji „Solidarni z Rodziną” było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej oraz Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” przy wsparciu Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej.

The post Sandomierz: „Solidarni z rodziną” – konferencja w oparciu o nauczanie bł. kard. S. Wyszyńskiego first appeared on eKAI.