W 40. rocznicę śmierci 9 górników na Kopalni „Wujek” abp Wiktor Skworc skierował słowo do wiernych zgromadzonych na Mszy w Kościele Podwyższenia Krzyża w Katowicach. Liturgię sprawowaną pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza w intencji poległych górników koncelebrowali: arcybiskup koadiutor archidiecezji katowickiej Adrian Galbas, biskup gliwicki Jan Kopiec, abp senior Damian Zimoń oraz biskupi pomocniczy z Gliwic i Katowic.

Słowo abp. Wiktora Skworca:

Znakiem Krzyża Świętego rozpoczęliśmy naszą modlitwę w 40 rocznicę tzw. pacyfikacji kopalni „Wujek” w pamiętny dzień 16 grudnia 1981 roku. Ofiarą wcale nie pokojowych, ale wojennych działań z czołgami włącznie, była śmierć 9 górników. Zginęli w obronie człowieka, w imię solidarności, braterskich i związkowych więzi. I swoją ofiarą – wpisali się w Górnośląski Panteon bohaterów 100-lecia powrotu Górnego Śląska do polskiej Macierzy. W Modlitwie Wiernych wspomnimy ich po imieniu!
Wspominamy i modlimy się za wszystkie ofiary górniczej pracy; również za górnika, który 4 grudnia bieżącego roku zginął w kop. „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej; modlimy się za wszystkie ofiary Tragedii Górnośląskiej z 1945 r. W „Księdze aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska”, wydanej ostatnio przez IPN, znajdziemy nazwiska blisko 50 tys. wywiezionych. Większość nie wróciła. Zginęli w kopalniach Donbasu i Karagandy i tam zostali pogrzebani w bezimiennych mogiłach bez krzyża, na nieludzkiej ziemi.
Dziś ofiarę życia górników poległych przy kopalni „Wujek” i wszystkich ofiar górniczej pracy składamy na ołtarzu w czasie tej Eucharystii z nadzieją, że Bóg przyjmie naszą modlitwą a poległym i zmarłym da życie wieczne w światłości i pokoju.
Witam wszystkich uczestników naszej modlitwy, której przewodniczy metropolita warszawski, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Bóg zapłać – w imieniu górniczej braci za przybycie i dar słowo Bożego. Witam Rodziny poległych i koncelebransów, biskupów i prezbiterów, arcybiskupa koadiutora archidiecezji katowickiej Adriana Galbasa, biskupa gliwickiego Jana Kopca, arcybiskupa seniora Damiana Zimonia oraz biskupów pomocniczych z Gliwic i Katowic.
​Wyrażam radość z faktu, że nasza wspólnota modlitewna w tym miejscu jest wytrwała i konsekwentna; dziś w imieniu tej wspólnoty witam naszych gości: Pana Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Ministrów oraz osoby towarzyszące; witam władze województwa śląskiego – pana wojewodę i pana marszałka oraz prezydenta naszego miasta. Jest z nami ZZ Solidarność ze swoim przewodniczącym.
W tym kościele a jest jest on owocem ofiary Dziewięciu spod kopalni „Wujek”, eucharystyczną ofiarą powracamy do wieczernika i na Kalwarię, stajemy przy krzyżu Jezusa Chrystusa, jedynego sprawiedliwego; aby ponowić Jego zbawczą ofiarę i niejako wpisać w nią ofiarę życia naszych bohaterów i wszystkich ofiar powstań śląskich, wojny i stanu wojennego.
Po Mszy św. przejdziemy na miejsce tragedii pod mur kop. Wujek i staniemy przy poświęconym 30 lat temu i odnowionym ostatnio krzyżem.
Każdy krzyż jest znakiem i zapisem miłości Boga, który dał swego Syna, aby zbawił świat. Jest zapisem solidarności Boga z cierpiącym i upokarzanym człowiekiem. Bóg przez krzyż pokazuje, iż zawsze staje po stronie człowieka. Staje w sposób radykalny: „Uniżył samego siebie przyjmując postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (por. Flp 2, 7-8).
Niech zatem w tej świętej godzinie Eucharystii – Bóg – przez Chrystusa w Duchu Świętym – będzie z nami; niech nas ogarnie swoją miłością, niech obdarzy swoją bliskością i pokojem na dziś i na nadchodzące święta; niech one będą czasem radości i pokoju, czasem odbudowania i umacniania relacji miłości z Bogiem i każdym człowiekiem.
Niech nam w tym pomaga uznanie własnych win; grzechów i zaniedbań.. Przeprośmy wiec Boga za swoje grzechy!

The post Słowo abp. Wiktora Skworca w 40. rocznicę śmierci 9 górników na Kopalni „Wujek” first appeared on eKAI.