Rodzina w Afryce wczoraj i dziś to temat międzynarodowego sympozjum misjologicznego, które odbędzie się 25 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wezmą w nim udział bezpośrednio w sali obrad lub zdalnie, za pośrednictwem internetu, wykładowcy i studenci zarówno tej uczelni, jak i innych środowisk z Polski i zagranicy. W konferencję może się też włączyć każda osoba zainteresowana tą tematyką.

Program tego całodziennego spotkania przewiduje wygłoszenie 10 referatów, których autorami są naukowcy z naszego kraju oraz m.in. z Kamerunu, Rwandy, Senegalu, Tanzanii i Ugandy. Na zakończenie zaplanowano dyskusję panelową z udziałem 12 uczestników, w większości księży, z Czarnego Lądu. W wystąpieniach będą poruszane takie zagadnienia jak m.in. rodzina afrykańska między tradycją miejscową, wartościami chrześcijańskimi a wyzwaniami nowej etyki postmodernistycznej (na przykładzie Rwandy), rodzina w Senegalu wczoraj i dziś, rodzina afrykańska dawniej i obecnie (Tanzania), wzorzec rodziny tanzańskiej w świetle Świętej Rodziny: różnice i podobieństwa oraz czy tradycja afrykańska jest wsparciem dla rodziny chrześcijańskiej?

Organizatorami wydarzenia są Instytut Papieża Jana Pawła II, Katedra Misjologii UKSW, Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Jordan University College (Morogoro, Tanzania), Międzynarodowe Stowarzyszenie Misjologów Katolickich, Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz Institutum Mazenodianum, we współpracy z portalem Misyjne.pl .

Więcej wiadomości o sympozjum a także nt. sposobu włączenia się w jego obrady można znaleźć TUTAJ.

Konferencja odbywa się również w ramach inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki „Organizacja studiów anglojęzycznych dla studentów mniejszości religijnych i etnicznych, pochodzących z terenów objętych dyskryminacją oraz przemocą, a w szczególności z Afryki”.

The post Sympozjum misjologiczne nt. rodziny w Afryce first appeared on eKAI.