Biskup tarnowski Andrzej Jeż apeluje o modlitwę w intencji Ojczyzny i pokojowego rozwiązania kryzysu na granicy, a także o ustanie pandemii. W niedzielę Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej rozpoczyna modlitewną sztafetę „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!” Do włączenia się w modlitwę biskup zaprasza wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne.

„Z niepokojem i wielkim zatroskaniem przyjmujemy docierające do nas informacje o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Powaga zaistniałej sytuacji sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami pokładającymi całą ufność jedynie w ludzkiej i militarnej sile. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz zaradzenia powstałemu kryzysowi. Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa” – napisał w komunikacie bp Andrzej Jeż.

W uroczystość Chrystusa Króla, czyli w swoje święto patronalne Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej rozpocznie inicjatywę „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!” Są to słowa nawiązujące do drugiej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski.

Sztafeta modlitewna obejmie 200 parafii, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i potrwa nieprzerwanie do 8 czerwca 2022 roku.
Podczas modlitwy w parafiach będzie Msza św., rozważania oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, adoracja oraz modlitwy w intencji Ojczyzny zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli.

W wyznaczonym dla danej parafii dniu w harmonogramie sztafety modlitewnej, Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę całą wspólnotę parafialną, a zwłaszcza Róże Różańcowe, stowarzyszenia i wspólnoty działające w danej parafii, a także instytucje oświatowe i samorządy lokalne.

„Niech każdy poczuje się zobowiązany do modlitwy, gdyż Ojczyzna to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Z historii wiemy, jak wielką rolę w dziejach Polski odegrała właśnie moc wiary i zanoszonej do Boga modlitwy. Niech modlitewne błaganie o pokój, poszanowanie ludzkiej godności oraz praw, gromadzi nas licznie w parafialnych wieczernikach” – apeluje biskup tarnowski Andrzej Jeż.

The post Tarnów: apel biskupa tarnowskiego o modlitwę w intencji pokoju i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie first appeared on eKAI.