Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla śp. biskupa Karola Pękali – biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, nazywanego apostołem miłosierdzia. Odznaczenie wręczono pośmiertnie w bazylice katedralnej w Tarnowie. Zostało ono nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich.

Z rąk wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza odebrała go przedstawicielka rodziny, Anna Pękala- Capik.

„Bardzo dziękuję. Kiedyś młody kapłan, który napisał pracę magisterską na temat stryja powiedział mi, że chciałby być jak biskup Karol Pękala. Biskup Karol Pękala miał głowę pełną pomysłów. Tworząc Akcję Katolicką już wtedy bardzo chciał, aby do AK wstępowała polska inteligencja. W tym dniu święta AK chciałam to przypomnieć” – powiedziała, odbierając wyróżnienie.

W homilii bp Andrzej Jeż powiedział, że biskup Pękala był kapłanem miłującym Kościół i Polskę, a także propagatorem działalności ludzi świeckich.

„Szczególnym rysem osobowości i działania bp. Pękali była jego szeroka i wielopłaszczyznowa działalność charytatywna. Warto przypomnieć w kontekście dzisiejszego święta Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, że bp Pękala, jako ksiądz był sekretarzem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej diecezji tarnowskiej i sekretarzem Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, zaś w roku 1933 został generalnym sekretarzem Akcji Katolickiej” – dodał biskup.

Mszę św. poprzedziła sesja zorganizowana przez Akcję Katolicką, która została poświęcona śp. bp. Karolowi Pękali.

Karol Pękala urodził się 26 października 1902 r. Pochodził ze wsi Siołkowa, należącej do parafii Grybów. Uczył się i studiował w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1928 r.

Bp Pękala był zasłużonym duchownym dla działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Sam też organizował pomoc m.in. dla więźniów politycznych i więźniów obozów koncentracyjnych oraz Polaków wysiedlonych z terenów wcielonych do Rzeszy. W czasie II wojny światowej bp Pękala organizował pomoc również dla osadzonych w tarnowskim więzieniu. Na hasło swojej posługi wybrał słowa “Chrystusowi w ludziach ubogich”.

Był m.in. duszpasterzem Polonii francuskiej, dyrektorem Krajowej Centrali Caritas, przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Dobroczynnego, dyrektorem diecezjalnej Akcji Katolickiej, Caritas.

Ks. Karol wyznawał zasadę: „Może ci zabraknąć masła do chleba, może ci zabraknąć mięsa na drugie danie, może ci zabraknąć pieniędzy do pierwszego, ale miłości w twoim życiu zabraknąć nie może!”

W czasie wojny Caritas pomagała również Żydom.

W latach 1952-59 bp Karol Pękala praktycznie zarządzał diecezją, ze względu na chorobę ordynariusza biskupa Jana Stepy, jak również przez 3 lata po jego śmierci, jako wikariusz kapitulny.

Zmarł nagle 14 sierpnia 1968 r. w Sozopolu w Bułgarii, gdzie pojechał na leczenie.

The post Tarnów: odznaczenie dla śp. biskupa Karola Pękali, nazywanego apostołem miłosierdzia first appeared on eKAI.