Ostateczny głos w sprawie formy kolędy należy w diecezji bielsko-żywieckiej do proboszczów i zespołów parafialnych. Możliwe są trzy modele wizyt duszpasterskich – tradycyjny „od drzwi do drzwi” według wyznaczonych ulic lub rejonów, wizyta w rodzinach chcących przyjąć kapłana w domu lub zorganizowanie Mszy św. dla rodzin z konkretnego obszaru.

Jak poinformował ks. Mateusz Kierczak z Centrum Informacyjno-Medialnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej, decyzję co do formy przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej pozostawia się proboszczom wraz z „podległym mu zespołem duszpasterskim, biorąc pod uwagę ciągle zmieniającą się sytuację epidemiczną i ewentualne obostrzenia”.

W połowie listopada br. biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel w liście do kapłanów zauważył, że odwiedzanie rodzin parafii to kapłański obowiązek, jednak trzeba czynić to „w sposób najlepszy w danej fazie pandemii”.

Podkreślił także, że należy szanować wrażliwość rodzin, które ze względu na lęk o zdrowie, o kogoś z bliskich odmówią kolędy. Zachęcił zarazem do wzięcia pod uwagę możliwości błogosławienia rodzin w kościele w czasie nabożeństwa czy Eucharystii sprawowanej dla mieszkańców wyznaczonego rejonu parafii.

The post Trzy formy kolędy w diecezji bielsko-żywieckiej first appeared on eKAI.