Do rąk czytelników trafiło właśnie unikatowe i długo wyczekiwane 4-tomowe dzieło „Wiersze zebrane” ks. Janusza Stanisława Pasierba. Publikacja, która ukazała się nakładem Wydawnictwa „Bernardinum” z Pelplina, prezentuje dorobek literacki tego zasłużonego dla polskiej kultury poety, eseisty, historyka sztuki i katolickiego kapłana.

Na „Wiersze zebrane” składają się wszystkie utwory Janusza Stanisława Pasierba opublikowane w tomach poetyckich oraz czasopismach, a także inedita przechowywane w warszawskim archiwum poety, znajdującym się w posiadaniu spadkobierczyni praw autorskich, pani Marii Wilczek.

Jak zauważył prof. dr hab. Wojciech Kudyba, „poezja ks. Janusza Stanisława Pasierba wciąż mieści w sobie przesłanie ważne dla naszej współczesności. Poeta przekazuje nam swe głębokie przekonanie o kryzysie współczesnego człowieka, przede wszystkim jednak uwrażliwi na ważną, wciąż obecną, choć niekiedy przesłanianą, perspektywę zbawienia”. Jak dodał kierownik Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UKSW, z utworów ks. Pasierba „wyłania się osobliwa „teologia słabości”, przekonanie, jakoby właśnie niedoskonałość stawała się momentem naszego otwarcia na Boga-Zbawiciela. Jest to myśl, że niekiedy właśnie świadomość niedoskonałości i winy sprawia, iż pogłębiamy naszą relację z Chrystusem”.

Opublikowana właśnie edycja „Wierszy zebranych” ks. Pasierba poprzedzona została kilkuletnim okresem porządkowania materiałów znajdujących się w archiwum autora oraz namysłem i pracą redakcyjną. Opracowania pełnego korpusu wierszy księdza-poety podjął się doświadczony badacz jego twórczości dr hab. Tomasz Tomasik. Dzięki jego pracy powstał zbiór unikatowy i ważny dla polskiej kultury. Każdy z tekstów został opatrzony stosownymi objaśnieniami, dzięki czemu powstała książka rzetelna i budzącą zaufanie.

Przypisy i krótkie komentarze mają ułatwić lekturę i interpretację wierszy. Znajdziemy tam wyjaśnienia wszelkich przywołań i aluzji do postaci, zdarzeń oraz motywów wywodzących się z tradycji biblijnej i mitologicznej, do dzieł literackich, filmowych i muzycznych oraz do ich twórców, do postaci i wydarzeń historycznych oraz współczesnych, do miejsc geograficznych, do terminologii z zakresu architektury, muzyki, nauki, kultury religijnej, do faktów z biografii autora itp.

Do rąk czytelników trafia zatem kanoniczny korpus tekstów poetyckich ks. Pasierba. Utwory ułożone zostały zgodnie z chronologią ich publikacji w kolejnych książkach poetyckich. Uwzględniono zarówno tomiki, które ukazały się za życia poety, jak i te, które zostały przez niego przygotowane do druku, lecz wydane po jego śmierci.

Na „Wiersze zebrane” składają się także niepublikowane dotąd utwory ks. Pasierba, wśród nich te z bardzo wczesnego okresu twórczości poetyckiej kapłana, czyli z początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Jak stwierdził Dr hab. Tomasz Tomasik „owe juwenilia mogą się okazać ciekawe dla badaczy zainteresowanych „momentem narodzin” tej poezji”.

Wydanie Dzieł poetyckich Janusza Stanisława Pasierba zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Literatura 2021.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydawnictwa „Bernardiunum”.

The post Ukazały się „Wiersze zebrane” ks. Janusza Stanisława Pasierba first appeared on eKAI.