W czwartek 31.10.2013 tradycyjnie już zapraszamy na nabożeństwo Via lucis – Droga Światła. Uczestnicząc w nabożeństwie będziemy świętować tajemnicę Kościoła chwalebnego w niebie, oczyszczającego się w czyśćcu oraz pielgrzymującego na ziemi. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.00 przy bramie  cmentarza. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych z naszych rodzin na cmentarzu komunalnym. Zabierzmy ze sobą lampiony.