W NAJBLIŻSZY WTOREK 8 GRUDNIA POŻEGNAMY Ś. P. PANA PIOTRA DZIEDZIELĘ NA NASZYM CMENTARZU W MIROSŁAWCU. UROCZYSTOŚCI ODBĘDĄ SIĘ O GODZINIE 14:00. NA PROŚBĘ ŻONY ORAZ DZIECI ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ, ABY NIE KUPOWAĆ KWIATÓW, TYLKO KWOTĘ WPŁACIĆ NA KONTO ” FUNDACJI SŁONECZKO” Z DOPISKIEM DAROWIZNA 267/B LENA BAJER NR KONTA 89894400030000208820000010. JEDNOCZEŚNIE RODZINA PROSI, ABY PODCZAS SKŁADANIA KONDOLENCJI NIE PODAWAĆ RĘKI, ANI NIE ŚCISKAĆ. ZE WZGLĘDÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH W KAPLICY MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO NAJBLIŻSZA RODZINA W ILOŚCI 10 OSÓB. POZOSTAŁE OSOBY PROSIMY O USTAWIENIE SIĘ POZA KAPLICĄ W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI MINIMUM 2 METRY