W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM LIMITU OSÓB W KOŚCIELE MOŻE JUŻ UCZESTNICZYĆ NIEOGRANICZONA ILOŚĆ OSÓB Z ZACHOWANIEM BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI I Z ZAŁOŻONĄ MASECZKĄ. ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ! WZANWIAMY TAKŻE MSZE NA FILIACH