– Synodalność jest codziennym doświadczeniem naszej wspólnoty, którym chcielibyśmy się dzielić – mówi Katarzyna Łukomska, odpowiedzialna za Wspólnotę Chemin Neuf w Polsce. Jak podkreśla konkretny plan na zaangażowanie Chemin Neuf w synod wypracowany zostanie w styczniu podczas dorocznego spotkania członków Wspólnoty.. Oprócz tego bracia i siostry ze Wspólnoty włączać się będą w prace synodalne w poszczególnych diecezjach w formie zaproponowanej przez koordynatorów diecezjalnych.

– Synodalność jest codziennym doświadczeniem naszej Wspólnoty, podobnie jak wielu innych małych wspólnot skoncentrowanych na głoszeniu Dobrej Nowiny – mówi Katarzyna Łukomska, odpowiedzialna za Wspólnotę Chemin Neuf w Polsce. Jak wyjaśnia, doświadczenie to polega na słuchaniu się wzajemnie oraz rozeznawaniu, ku czemu prowadzi Duch Święty. Doświadczeniem tym, w kontekście trwającego obecnie synodu, wspólnota chciałaby się podzielić.

Refleksja na ten temat podjęta zostanie w styczniu 2022 r. podczas dorocznego spotkania członków Wspólnoty w Polsce.

Jak podkreśla Katarzyna Łukomska, Wspólnota Cheemin Neuf w wymiarze międzynarodowym przygotowuje się też obecnie do kapituły generalnej, która odbędzie się w sierpniu 2023 r., co dodatkowo wpisuje się w trwający w Kościele proces synodalny.

Wspólnota będzie się również włączać w prace synodalne w poszczególnych diecezjach, w których działa – w zależności od tego, co w tych diecezjach zostanie zaproponowane. Najliczniej Wspólnota Chemin Neuf reprezentowana jest w diecezji warszawsko – praskiej, gdzie odpowiedzialna jest m.in. za jedną z parafii – pw. Opatrzności Bożej w Warszawie – Wesołej. Jak informuje Katarzyna Łukomska, podczas ostatniej wizytacji kanonicznej w tej parafii, bp Jacek Grzybowski spotkał się z reprezentantami Wspólnoty i skierował zaproszenie do włączenia się w synod w wymiarze diecezjalnym oraz słowa osobistej zachęty. Wspólnota obecna jest też w archidiecezji warszawskiej, lubelskiej, krakowskiej, katowickiej i łódzkiej.

Mówiąc o ważnych wątkach, które mogły być podjęte w ramach synodu, Katarzyna Łukomska zwraca uwagę na znaczenie konkretnej odpowiedzialności świeckich za Kościół oraz pytanie o to, w jaki sposób głos świeckich w Kościele może być słuchany i przyjmowany. Jako osoba świecka i kobieta akcentuje też pytanie o rolę kobiet we wspólnocie Kościoła.

– Z pewnością bardzo ważnym dla nas tematem jest to, w jaki sposób głosić Ewangelię młodym a także wszystkie kwestie ekumeniczne, związane z dialogiem między chrześcijanami, zwłaszcza, że jesteśmy wspólnotą powołaną do pracy na rzecz jedności Kościoła – mówi Katarzyna Łukomska.

The post Wspólnota Chemin Neuf w Polsce: możemy dzielić się doświadczeniem synodalności first appeared on eKAI.