Oddanie do użytku nowego budynku Wydziału Medycznego Collegium Medicum będzie jednym z ważniejszych wydarzeń w nowym roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. O tym, a także o innych planach oraz o największych osiągnięciach w minionym roku mówi w wywiadzie opublikowanym na portalu UKSW jego rektor ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Za najważniejsze osiągnięcie o charakterze duchowym Rektor UKSW uznał beatyfikację Patrona Uczelni prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz przeżycia związane z wydarzeniami całego Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które licznie odbyły się na uczelni.

„Cieszę się także z wielu grantów i kreatywnych projektów naszych naukowców, dobrych prac publikowanych w najlepszych czasopismach, również czasopismach międzynarodowych, stałego wzrostu jakości kształcenia oraz rozwoju infrastruktury” – mówi o osiągnięciach minionego roku społeczności UKSW jego rektor.

Dużym wyzwaniem w nowym roku będzie oddanie do użytku gmachu Wydziału Medycznego Collegium Medicum oraz dalsze nawiązywanie długofalowej współpracy z ośrodkami klinicznymi. „Podpisaliśmy umowy o współpracy z liczącymi się warszawskimi ośrodkami medycznymi. Intencje i wizje zostały zracjonalizowane i zamienione na konkrety” – podkreśla ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Na UKSW trwają także ostatnie prace wykończeniowe oraz zakupy wyposażenia badawczego Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego, który zostanie otwarty w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym, trzecim kampusie UKSW. Centrum ma charakter badawczy, będą w nim realizowane multidyscyplinarne projekty naukowe na rzecz gospodarki i społeczeństwa.

Rok 2022 będzie także ważny dla rozwoju powołanych w minionym roku na UKSW znaczących jednostek, w tym m.in. Centrum Gospodarki Światowej, które rozpoczęło badania związane z finansami, ekonomią oraz naukami o zarządzaniu.

„Poza wchodzeniem w elementy przedsiębiorczości oraz światowej gospodarki, odpowiadamy na potrzeby badawcze związane z wolnością religijną. Dziś, także w nowoczesnych demokracjach, dochodzi do dyskryminacji religijnej i światopoglądowej, ogranicza się swobody i prawa osób przywiązanych do religii, szczególnie do religii chrześcijańskiej. My w UKSW te problemy badamy interdyscyplinarnie, m.in. pod względem prawnym, socjologicznym czy teologicznym, w nowo powołanym Uniwersyteckim Centrum Badań Wolności Religijnej” – mówi ks. prof. dr hab. Czekalski.

„Fundacja Pro Polonia uruchomiła Uniwersytet Otwarty, dedykowany Polonii i Polakom na Wschodzie. Fundacja ma ambitne plany promowania UKSW wśród Polonii oraz zachęcania do kształcenia w naszej Uczelni. Chcemy także tu, w Polsce, utworzyć uczelniane Kluby Polonijne, które będą integrowały studentów i pracowników, mających swoje korzenie poza granicami Ojczyzny. Nie sposób też nie wspomnieć o licznych inicjatywach związanych z organizowanymi przez nasza spółkę „Ezra” poradniami psychologicznymi, które rozsiane są w wielu miastach w Polsce i służą profesjonalną psychologiczną pomocą dzieciom, młodzieży i rodzicom” – powiedział Rektor UKSW. „Jestem przekonany, że działania tych jednostek znacznie przyczynią się do pozycjonowania UKSW nie tylko na krajowym rynku, ale w świecie”.

Cała rozmowa z rektorem UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszardem Czekalskim jest dostępna na stronach uczelni.

The post Wyzwania i plany UKSW na 2022 rok first appeared on eKAI.