schola_ave_zaproszenie11Zachęcamy młodzież i dzieci do włączenia się w działanie grup parafialnych ministrantów, scholi dziecięcej i scholi młodzieżowej, przez wspólny śpiew i grę na instrumentach. Wszelkie informacje można uzyskać u ks. Dariusza. Schola dziecięca ma swoje spotkanie w piątek o godz. 15.50 w salce na plebanii. Schola młodzieżowa swoje spotkanie ma w piątek o godz. 18.00 w salce na plebanii. Ministranci mają swoje spotkania w soboty o godz. 11.00.