Polscy żołnierze pełniący służbę w ramach X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik na Litwie przekazali świąteczne dary dla Polskiego Domu Dziecka w Solecznikach. W czasie świąt przedstawiciele polskiego kontyngentu z jego dowódcą ppłk. Pawłem Stajaniakiem udali się do domu dziecka z paczkami.

Do przebywających w domu opieki trafił sprzęt RTV AGD, maskotki, środki chemiczne, jak również artykuły piśmiennicze. – Każda taka inicjatywa jest dla nas bardzo cenna – powiedziała dyrektor domu dziecka, podkreślając, że ta współpraca z polskimi żołnierzami trwa nieprzerwanie od 10 lat i jest niezwykle ważnym wkładem w funkcjonowanie ośrodka.

Delegacja żołnierzy mogła spotkać się z dziećmi oraz wręczyć im drobne świąteczne upominki. Dowódca PKW Orlik wyraził radość z inicjatywy, pomocy i współpracy. Mówił, że żołnierzy nigdy nie trzeba zachęcać do tak wielkiego dzieła, a ich hojność wynika z ich wrażliwości i potrzeby serca. Na koniec złożył życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne oraz zapewnił o pamięci i dalszej współpracy.

Miasto Soleczniki to jedno z większych skupisk Polaków na Litwie. Tutejszy Dom Dziecka został założony w 1995 r. przez Samorząd Rejonu Solecznickiego. Podopieczni to sieroty, bądź dzieci z grupy ryzyka socjalnego w wieku od 4 do 18 lat – relacjonuje ks. por. Krzysztof Włosowicz, kapelan kontyngentu.

Polski Kontyngent Wojskowy Orlik 10 pełni misję nadzoru przestrzeni powietrznej (Baltic Air Policing) trzech państw bałtyckich: Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej. Jest misją NATO wynikającą z zobowiązań sojuszniczych i z faktu, że państwa te nie posiadają możliwości do samodzielnej realizacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej nad własnym terytorium.

Misja dziesiątej zmiany rozpoczęła się 1 grudnia 2021 r. i zakończy się 31 marca 2022 r. Celem misji jest niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO w rejonie państw bałtyckich, udzielanie pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych oraz ewentualna ochrona ludności i wojsk przed atakami z powietrza. Żołnierze PKW Orlik 10 pełnią dyżur bojowy na lotnisku Siauliai na Litwie.

The post Żołnierze przekazali świąteczne dary dla Polskiego Domu Dziecka na Litwie first appeared on eKAI.