Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Edward Matyśniak

Motto kapłańskie:
Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. (1 Tymoteusza 4,10)

ust. 28.08.2003
Magister teologii
Ukończył LO w Czaplinku
Święcenia kapłańskie przyjął 17.05 1981 w Szczecinku z rąk JE Biskupa Ignacego Jeża.

 

Wikariusz:
ks. Marcin Wiśniowski

Motto kapłańskie:
Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany ( list do Hebrajczyków 5,1)
ust. 22.08.2016 dekretem bp E.Dajczaka

Magister teologii

Święcenia kapłańskie przyjął 02. 06. 2007 w Kołobrzegu z rąk JE Biskupa Tadeusza Werno.