Wymiana tajemnic w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 15.00.

INTENCJE DIECEZJALNE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2022r.

Czerwiec 2022 – dziękczynienie za 50 lecie diecezji, za wszystkich, którzy przyczynili się do wzrostu i rozwoju naszej diecezji w tym czasie.

Lipiec 2022 – za rolników, trudzących się przy zbiorach, o Boże błogosławieństwo i bezpieczeństwo w pracy.

Sierpień 2022 – o podjęcie abstynencji od alkoholu proponowanej w sierpniu przez biskupów polskich, o pomoc dla znanych nam osób uzależnionych, o siłę do zerwania z nałogiem.

Wrzesień 2022 – aby duchowa koronacja figury Matki Bożej Skrzatuskiej przyczyniła się do odnowy naszej wiary na wzór Matki Najświętszej.

Październik 2022 – o powszechną i wierną modlitwę różańcową w naszych rodzinach, aby Maryja Niepokalana uczyła nas spotkania z Jezusem, świadomego i owocnego uczestniczenia w sakramentach, szczególnie w Eucharystii.

Listopad 2022 – za zmarłych biskupów, kapłanów i świeckich, którzy w ciągu minionych 50. lat tworzyli historię naszej diecezji.

Grudzień 2022 – za matki w stanie błogosławionym, aby przyjęły z miłością dar życia swoich dzieci, o konkretną pomoc dla tych, które zmagają się z myślą o zabiciu swojego dziecka.

Styczeń 2023 – o pokój na świecie, za uchodźców mieszkających na terenie naszej diecezji, o otwarcie serc na ich potrzeby.

Luty 2023 – za chorych, o zaufanie Bogu i powierzenie się Jego prowadzeniu, o niezbędną dla nich pomoc i opiekę.

INTENCJE PAPIESKIE NA 2022 R.

Czerwiec 2022

Za rodziny

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Lipiec 2022

Za osoby starsze

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Sierpień 2022

Za małych i średnich przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Wrzesień 2022

O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Listopad 2022

Za dzieci, które cierpią

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Grudzień 2022

Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.