Wszystkie dzieci, które chcą śpiewem chwalić Pana Boga, grać na instrumentach w naszej scholi dziecięcej zapraszam na próby w piątki o godz. 15.50 w salce na plebanii. Modlimy się śpiewem podczas Mszy św. niedzielnych o godz. 12.00. Przyjdź! Śpiewając możesz się modlić dwa razy!