Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Idąc za pragnieniem i decyzją bpa Edwarda pragniemy, aby przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii dokonywało się w małych grupach. Dlatego oddajemy w Wasze ręce programy według których nasi parafialni Animatorzy będą prowadzili przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Programy zostały przygotowane z uwzględnieniem możliwości naszej parafii, a przede wszystkim samej młodzieży. Mają służyć do pracy formacyjnej w tak zwanych „małych grupach”, które mają się spotykać raz w miesiącu. Materiały te nie mają charakteru ostatecznego i nie stanowią kompletnej formacji, gdyż zakłada ona również aspekt doświadczenia wiary we wspólnocie Kościoła. Msza św., sakramenty święte, rekolekcje, nabożeństwa, katecheza szkolna, uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, czy modlitwa rodzinna to filary przygotowania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Mamy nadzieję, że te kilka stron stanie się przyczynkiem do refleksji nad swoją wiarą i przyczyni się do mężnego jej wyznawania.

Wszelkie pytania dotyczące pracy grup można kierować przez „Kontakt” – dopisując imię i nazwisko animatora.

Przebieg sakramentu (PDF)

Mamy nadzieję, że te kilka stron stanie się przyczynkiem do refleksji nad swoją wiarą i przyczyni się do mężnego jej wyznawania.

Dodaj komentarz