Spotkanie ewangelizacyjne dla parafian 6. 11. 2016