Zaproszenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka
na uroczystości dziękczynienia za 50 lat istnienia naszej diecezji

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

 

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnę, żeby on zapłonął” – to pragnienie Jezusa stało się życiowym mottem pierwszego biskupa naszej diecezji, kard. nom. Ignacego Jeża. Dla nowo powstałej diecezji te słowa były również pierwszym programem, a pomimo zmieniających się czasów, okoliczności, kultury
i mentalności człowieka pozostają nadal aktualne.  

Ogień Ducha Świętego, o którym usłyszeliśmy w dzisiejszej Liturgii Słowa, ogarnął najpierw modlącą się wspólnotę uczniów Jezusa. Apostołowie jako pierwsi otrzymali Ducha Świętego i pod Jego wpływem zmienili swój styl życia oraz wytyczyli nowe drogi innym w dawaniu świadectwa o Chrystusie. Otrzymali oni Ducha Świętego nie tylko dla wewnętrznej przemiany, ale przede wszystkim dla przekazania tego daru innym.

Chciałbym, żeby jubileusz był naszą Pięćdziesiątnicą. Przeżyjmy go tak, abyśmy z większą odwagą i nadzieją patrzyli w przyszłość i byli gotowi podjąć nowe ewangelizacyjne wyzwania.

Duch Święty przychodzi w modlących się wspólnotach, to On nas zbiera i tylko On potrafi zjednoczyć nas pomimo tego, że jesteśmy tak różni. Tylko Duch Święty w tej różnorodności jest w stanie uczynić z nas wspólnotę Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego.

Siostry i Bracia, zapraszam Was, abyśmy 25 czerwca 2022 roku w koszalińskim amfiteatrze stali się wspólnotą modlitwy i oczekiwania. Chcąc, aby ta wspólnota była najpełniej diecezjalną, proszę, niech nie zabraknie przedstawicieli żadnej parafii. Naszym jubileuszowym zawołaniem jest hasło: „Mój Kościół, moja diecezja”
i w tym duchu chcemy przeżyć świętowanie. Rozpoczniemy je w amfiteatrze o godz. 10:00 zawiązaniem wspólnoty. Konferencję o wspólnocie Kościoła wygłosi ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, a w południe Mszy św. przewodniczyć będzie Nuncjusz Apostolski w Polsce. Ostatnim punktem programu będzie muzyczne uwielbienie, które poprowadzą znakomici polscy artyści.

Wszystkich chorych i cierpiących proszę o modlitwę za diecezję. Tych, którzy nie będą mogli przybyć do Koszalina, proszę o duchową łączność poprzez transmisję w naszej diecezjalnej Internetowej Telewizji „Dobre Media”. 

Do zobaczenia w Koszalinie,

                                                                                                                       Wasz Biskup

                                                                                                                 + Edward Dajczak